Nivel: Jaarcijfers huisartsenzorg 2022: meer acute aandoeningen en meer verwijzingen dan voor de coronapandemie
Nieuws
27-06-2023

Jaarcijfers huisartsenzorg 2022: meer acute aandoeningen en meer verwijzingen dan voor de coronapandemie

In 2022 werden er meer acute aandoeningen geregistreerd door de huisarts dan in voorgaande jaren. Dit waren met name huidaandoeningen, onder andere schurft. Ook werd er in 2022, net als in 2021, vaker naar de tweede lijn verwezen dan vóór de coronapandemie (2019). Dit en meer blijkt uit de jaarcijfers huisartsenzorg, opgesteld met gegevens die afkomstig zijn van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Sinds het begin van de coronapandemie in 2020 is het zorggebruik in de huisartsenpraktijk veranderd. Hoewel het aantal contacten met de huisarts in 2022 weer gelijk is aan voor de pandemie, zijn er een aantal opvallende verschillen.

Aantal acute aandoeningen in 2022 hoger dan voor de coronapandemie

Voornamelijk in de groepen 5- tot 17-jarigen en 18- tot 44-jarigen is een stijging ten opzichte van 2019 te zien, die begon in 2021 en daarna in 2022 doorzette. Van 2021 naar 2022 steeg het aantal patiënten met klachten en aandoeningen van de huid en de luchtwegen het sterkst. Vooral klachten door schurft, griep en (post-)COVID vielen hierbij op.

Huisarts verwijst vaker naar medisch specialist dan in 2019

De huisarts verwees vooral de groep 0- tot 17- jarigen vaker door naar de tweede lijn. Net als in 2021 verwees de huisarts vaker door naar de psychiatrie dan voor de coronapandemie. Dit past bij eerdere waarnemingen dat er meer psychische problematiek is sinds het begin van de pandemie.

Huisarts jaarcijfers 2022 verwijzingen


Nog steeds minder antibiotica voorgeschreven dan voor de coronapandemie

Het aantal patiënten dat minimaal één geneesmiddel kreeg voorgeschreven is in 2022 verder toegenomen ten opzichte van 2021. Vooral kinderen kregen vaker een recept. Wel is dit nog steeds iets lager dan in 2019. Hoewel het aantal personen dat antibiotica kreeg voorgeschreven, steeg in alle leeftijdscategorieën, ligt het totaal aantal nog steeds iets onder het niveau van voor de coronapandemie.

Meer weten over de huisartsenzorg in 2022?

De genoemde bevindingen zijn er slechts enkele van de vele die zijn opgenomen in het Jaarrapport Huisartsenzorg 2022. Bekijk het gehele rapport voor alle cijfers van 2022 en de trends die we signaleren door onze cijfers van 2022 te vergelijken met voorgaande jaren (2018-2022). De gesignaleerde trends betreffen:

  • de omvang van het zorggebruik
  • de gezondheidsproblemen
  • verwijzingen naar de tweede lijn
  • voorgeschreven geneesmiddelen

Alle eerdere jaarrapporten vindt u bij Cijfers zorgverlening huisartsen – Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Over het onderzoek

Het Nivel verzamelt en analyseert de gegevens die zorgverleners routinematig vastleggen in hun elektronische medische dossiers. De cijfers in dit onderzoek zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van 430 huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, met informatie van in totaal ruim 1,9 miljoen ingeschreven patiënten verspreid over heel Nederland. Voor het realiseren van de doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks een subsidie beschikbaar; deze subsidie is onderdeel van de instellingssubsidie van het Nivel.

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.