Nivel: Logopedist behandelt steeds meer volwassen patiënten
Nieuws
24-10-2023

Logopedist behandelt steeds meer volwassen patiënten

Hoewel meer dan de helft van de patiënten bij de logopedist 7 jaar of jonger is, neemt het aandeel volwassen patiënten geleidelijk toe. De jongste patiënten bij de logopedist werden vooral behandeld voor problemen met taalontwikkeling. Volwassenen hadden juist problemen met de stemproductie en een stoornis in de motoriek. Dit blijkt uit de jaarcijfers van 2022 en trendcijfers over 2019-2022 van het Nivel over ‘zorg door de logopedist’.

Logopedie is het paramedisch vakgebied dat zich richt op het diagnosticeren en behandelen van klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Ieder jaar wordt er door het Nivel inzicht gegeven in het zorgproces, de inhoud van de zorg en welke patiënten worden behandeld door de logopedist in de eerstelijns gezondheidszorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Aandeel volwassen patiënten bij logopedist stijgt

Het percentage patiënten van 20 jaar en ouder nam tussen 2019 en 2022 toe van 12,4% naar 16,5%. Deze stijging is te zien in alle drie de leeftijdsgroepen (20 t/m 50 jaar, 51 t/m 67 jaar en 68 jaar of ouder). Ondanks de stijging maken volwassenen slechts een klein deel uit van alle patiënten die door de eerstelijns logopedist worden behandeld. Net als voorgaande jaren zijn in 2022 de meeste patiënten 4 tot 7 jaar oud.

Percentage patienten logopedie per leeftijdscategorie per rapportagejaar


Aandeel patiënten met slikproblemen stijgt met leeftijd

Ruim 9% van de patiënten van 51 t/m 67 jaar tegen 21% van de patiënten van 68 jaar of ouder bezochten de logopedist vanwege slikproblemen. Voor patiënten van 68 jaar en ouder was dit ook de voornaamste reden om naar de logopedist te gaan. Patiënten in de leeftijd van 20 t/m 50 jaar en patiënten in de leeftijd van 51 t/m 67 jaar hadden juist het vaakst last van een stoornis in de stemproductie of een stoornis in de (senso)motoriek. Een stoornis in de stemproductie kan zich uiten in heesheid of stemverlies. Bij motorische stoornissen kun je denken aan problemen met de beweging en coördinatie van de mondspieren.

Over het onderzoek

Het Nivel verzamelt en analyseert de gegevens die zorgverleners die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, routinematig vastleggen in hun elektronische patiëntendossiers. De resultaten uit dit onderzoek zijn gebaseerd op gegevens van 175 eerstelijns logopediepraktijken, met informatie over totaal 54.423 patiënten, verspreid over het hele land. Het onderzoek is uitgevoerd met financiering van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.