Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Behoefte aan zorg en ondersteuning tijdens uitbraak coronavirus (COVID-19-pandemie). Behoeftepeiling 4, wk 18 (27/4 - 3/5 2020).

Bosmans, M., Zwart, F. de, Brabers, A., Jong, J. de, Dückers, M., Hof, S. van den, Vries, M. de. Feitenblad. Behoefte aan zorg en ondersteuning tijdens uitbraak coronavirus (COVID-19-pandemie). Behoeftepeiling 4, wk 18 (27/4 - 3/5 2020). Utrecht: Nivel, 2020. 2 p.
Download de PDF
Op verzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort het Nivel met
behulp van een online vragenlijst onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg,
of burgers in Nederland behoefte hebben aan zorg of ondersteuning in verband met de uitbraak
van het coronavirus (COVID-19) en de gevolgen daarvan.
Gegevensverzameling