Stakeholderbijeenkomst ‘Op weg naar het Register Dementiezorg en Ondersteuning’
Nieuws
21-01-2019

Stakeholderbijeenkomst ‘Op weg naar het Register Dementiezorg en Ondersteuning’

Welke gegevens over dementiezorg en ondersteuning bij dementie zijn er beschikbaar? En hoe kunnen professionals en beleidsmakers deze gegevens gebruiken om te ‘leren en te verbeteren’, zowel landelijk als regionaal? Deze vragen staan centraal bij het opzetten van het Register ‘Dementiezorg en Ondersteuning’, dat het Nivel opzet binnen het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg Voor Elkaar. Ook hebben deze vragen richting gegeven aan het onderzoeksproject BESIDE ('Identifying best practices in dementia care trajectories') van het Amsterdam UMC (locatie VUmc) en het Nivel. Tijdens een stakeholderbijeenkomst op 18 januari werden inzichten uit beide projecten gepresenteerd.

Vanuit het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar wordt gewerkt aan de realisatie van een landelijke gegevensinfrastructuur, het Register Dementiezorg en Ondersteuning. Dit Register bevat gegevens over het gebruik en de kwaliteit van zorg en ondersteuning bij dementie.

Gegevens over zorggebruik beschikbaar, gegevens over kwaliteit nog beperkt
Het recent afgeronde BESIDE-project laat zien dat zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk routinematig al veel relevante gegevens over de gebruikte zorg en ondersteuning vastleggen. Deze gegevens kunnen ook opgenomen worden in het Register. Ze kunnen worden gehaald uit landelijke informatiesystemen van bijvoorbeeld Nivel Zorgregistraties en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Gegevens over de kwaliteit van de zorg en ondersteuning bij dementie zijn echter nog maar beperkt beschikbaar.

Doel Register: informatie bieden voor 'leren en verbeteren'
Een belangrijk doel van het Register is het bieden van inzicht in het zorggebruik en de kwaliteit van professionele zorg en ondersteuning bij dementie, zowel op regionaal als op landelijk niveau. Professionals en beleidsmakers in zorg en welzijn kunnen het Register gebruiken om te ‘leren en verbeteren’. Het Register zal – onder voorwaarden – openstaan voor onderzoekers.

Presentaties en publicaties
De inhoudelijke resultaten van het BESIDE-project, die tijdens de bijeenkomst zijn gepresenteerd, zijn opgenomen in de infographic. De praktische lessen en aanbevelingen voor de opzet van het Register Kwaliteit van Dementiezorg en Ondersteuning, zijn opgenomen in het rapport met aanbevelingen.

Contactpersonen
Register Dementiezorg en Ondersteuning: Carola Döpp, Nivel, c.dopp@nivel.nl
BESIDE-project: Karlijn Joling, Amsterdam UMC, locatie VUmc, k.joling@vumc.nl

Samenwerkingspartners
Nivel, Amsterdam UMC (locatie VUmc), Consortium Dementiezorg voor Elkaar

Subsidie
BESIDE-project: ZonMw-Memorabel
Register Dementiezorg en Ondersteuning (binnen Dementiezorg voor Elkaar): ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)