Tool - Skillmix-instrument voor huisartsenvoorzieningen (2023)

Het online Skillmix-instrument biedt huisartsvoorzieningen – in vier stappen – een overzicht van ervaren arbeidsmarktknelpunten én handvatten om ze aan te pakken; zowel voor de dagzorg als de ANW-zorg (avond, nacht, weekend), zowel nu als in de toekomst, zowel op organisatieniveau als op (regionaal) groepsniveau.

Het Skillmix-instrument geeft huisartsenvoorzieningen allereerst inzicht in de eigen praktijk, namelijk in de functiesamenstelling (‘skillmix’), in ervaren arbeidsmarktknelpunten en in de verwachte zorgvraag die op hen afkomt.

Het Skillmix-instrument in 1 minuut


Bent u werkzaam in een huisartsenpraktijk of huisartsenspoedpost (voorheen ‘huisartsenpost’ (HAP)) of HDS? Zet het Skillmix-instrument dan in om u te ondersteunen bij arbeidsmarktproblemen die uw organisatie ervaart. Meld u aan zodat u het instrument kunt gaan gebruiken. Vragen? Stuur een e-mail voor contact met de onderzoekers. Heeft u al een account? Log dan direct in:

 


Doel: bewustwording en handvatten voor toekomstbestendig en strategisch personeelsbeleid

Het Skillmix-instrument geeft huisartsenvoorzieningen allereerst inzicht in de eigen praktijk, namelijk in de functiesamenstelling (‘skillmix’), in ervaren arbeidsmarktknelpunten en in de verwachte zorgvraag die op hen afkomt. Hiertoe wordt de eigen huisartsenvoorziening in relatie gebracht met andere, vergelijkbare huisartsenvoorzieningen (‘benchmarken’). Vervolgens ondersteunt het instrument de huisartsenvoorziening bij het (gezamenlijk) verbeteren en oplossen van deze arbeidsmarktknelpunten, opdat de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Nederland gewaarborgd blijven.

Doelgroep: huisartsenvoorzieningen

Het Skillmix-instrument is geschikt voor de volgende doelgroepen:

  • huisartsenpraktijken
  • huisartsenspoedposten (hoorheen ‘huisartsenposten’ (HAP’s)) en huisartsendienstenstructuren (HDS’en)
  • samenwerkingsverbanden van huisartsenpraktijken en/of HAP's en/of HDS-en: (regionale) zorggroepen, gezondheidscentra enzovoort.

Wat: inzicht in de skillmix van personeel en handvatten voor verbeteren personeelsbezetting

Het instrument biedt per (groep) huisartsenvoorziening(en):

  • skillmix: inzicht in en feedback op de functiesamenstelling van het personeel
  • passende oplossingsrichtingen: die betrekking hebben op bijvoorbeeld taakherschikking en personeelsbehoud.

Hoe: de vier stappen van het Skillmix-instrument

Door het Skillmix-instrument in vier stappen te doorlopen ontvangt u:

  1. inzicht in de skillmix van uw personeel en bijbehorende knelpunten
  2. spiegelinformatie, waarin uw organisatie wordt afgezet tegen vergelijkbare organisaties 
  3. inzicht in de verwachte zorgvraag
  4. toekomstbestendige oplossingsrichtingen wat betreft personeelsbezetting.

Nivel-skillmix-4-stappen

Stap 2.2 in beeld: Benchmark van uw arbeidsmarktknelpunten (versie HAP/HDS)

NIVEL-Skillmix-stap-2

Privacy van uw gegevens

Het Nivel gaat zorgvuldig om met de gegevens die u invult in het Skillmix-instrument.
Meer informatie vindt u bij de algemene Privacyverklaring van het Nivel.


Aanmelden, meer weten, inloggenAanmelden, meer weten, inloggen

Wij komen graag met u in contact!
U kunt zicht direct aanmelden bij het instrument via Aanmelden als huisartsenpraktijk of Aanmelden als Huisartsenspoedpost / HDS.
Ook kunt u een e-mail sturen voor meer informatie.
Heeft u al een account? Ga naar de inlogpagina om direct naar het Skillmix-instrument te gaan.

SamenwerkingspartnersSamenwerkingspartners

Het Skillmix-instrument is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen het Nivel, Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg. Voor de ontwikkeling van het instrument hebben het ministerie van VWS en de SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg) een subsidie verstrekt.
 

                   Nivel-logo-250pxNivel-KOH-logo-150px

Batenburg, R . Tool - Skillmix-instrument voor huisartsenvoorzieningen (2023). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 19-12-2023; geraadpleegd op 29-02-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-onderzoeksprogrammas/arbeids-en-organisatievraagstukken-gezondheidszorg/tool-skillmix-instrument-voor-huisartsenvoorzieningen