Nivel: Nieuw Skillmix-instrument ondersteunt huisartsen in het efficiënt en toekomstbestendig samenstellen van het team
Nieuws
21-03-2023

Nieuw Skillmix-instrument ondersteunt huisartsen in het efficiënt en toekomstbestendig samenstellen van het team

De huisartsenzorg staat onder druk, onder andere door krapte in personele bezetting. Het nieuwe Skillmix-instrument ondersteunt huisartsenvoorzieningen bij het vinden van oplossingen. Gebruikers krijgen stapsgewijs feedback op de functiesamenstelling (‘skillmix’) en ervaren arbeidsmarktknelpunten van hun voorziening en handvatten voor het oplossen hiervan, nu én in de toekomst. Door te helpen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen én het duurzaam inzetten van zorgpersoneel, draagt het Skillmix-instrument bij aan het waarborgen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Nederland. Het instrument is ontwikkeld door het Nivel in samenwerking met KOH.

De komende jaren groeit de personele capaciteit onvoldoende mee met de toenemende vraag naar huisartsenzorg. Dit maakt het Skillmix-instrument zeer relevant voor een grote groep huisartsenvoorzieningen, zowel in de dagzorg als in de avond- nacht- en weekendzorg (ANW-zorg).

Bewustwording en oplossingsrichtingen voor toekomstbestendige huisartsenzorg

Het instrument biedt huisartsenvoorzieningen allereerst feedback op de functiesamenstelling van hun personeel (’skillmix’), onder andere door deze af te zetten tegen vergelijkbare huisartsenvoorzieningen (benchmarken). Daarnaast biedt het handvatten om na te denken over oplossingsrichtingen als taakherschikking en personeelsbehoud, opdat de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Nederland gewaarborgd blijft.

Het Skillmix-instrument spiegelt en inspireert. Het stimuleert om strategisch na te denken over de best passende functiesamenstelling, die in elke huisartsenvoorziening anders is. Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en knelpunten zien als kansen, vormen daarbij de focus.
Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl

Voor huisartsenpraktijken, huisartsenposten en samenwerkingsverbanden

Het instrument kent twee versies, één voor huisartsenpraktijken en één voor huisartsenposten (HAP’s) en/of huisartsendienstenstructuren (HDS’sen). Daarnaast is er de mogelijkheid om groepsrapportages op te laten stellen voor een samenwerkingsverband van deelnemende huisartsenpraktijken en/of HAP’s/HDS-en, zoals (regionale) zorggroepen of gezondheidscentra. Doel van de groepsrapportage is het bespreekbaar maken van de resultaten in een (regionaal) samenwerkingsverband en het bieden van handvatten om gezamenlijk in te gaan op de ervaren arbeidsmarktknelpunten.

Fragment in beeld van Skillmix-instrument, versie voor huisartsenposten en HDS-en: Stap 2.2a Benchmark van uw arbeidsmarktknelpunten
Benchmark van uw arbeidsmarktknelp[unten

Over de ontwikkeling van het Skillmix-instrument

Het Skillmix-instrument is door het Nivel en KOH ontwikkeld, samen met huisartsen, praktijkmanagers en bestuurders van huisartsenvoorzieningen. De begeleidingscommissie tijdens het ontwikkeltraject bestond uit de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg InEen en de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Het Skillmix-instrument is ontwikkeld met subsidie van het ministerie van VWS en de SSFH.

Het Skillmix-instrument (kosteloos te gebruiken) biedt huisartsenorganisaties:

Skillmix
Video: Skillmix-instrument in 1 minuut
Direct naar het 
Skillmix-instrument
  1. inzicht in de skillmix oftewel functiesamenstelling van uw personeel en bijbehorende knelpunten
  2. spiegelinformatie ('de benchmark'): uw organisatie afgezet tegen vergelijkbare organisaties
  3. inzicht in de verwachte zorgvraag van uw organisatie in de komende 5 jaar
  4. verschillende toekomstbestendige oplossingsrichtingen wat betreft uw personeelsbezetting, om met de ervaren knelpunten om te gaan

Meer weten of aanmelden?

Kijk voor meer informatie online over het Skillmix-instrument bij Tool - Skillmix-instrument huisartsenzorg.
Neem voor meer vragen contact op met een van de Nivel-onderzoekers, via skillmix@nivel.nl.
Direct aanmelden: ga naar Aanmelden als huisartsenpraktijk of Aanmelden als HAP / HDS.

 

 

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.