Effecten corona op gezondheid en zorg (start mei 2021 - dec 2022)

Nivel-dossier Corona

We bieden een overzicht van het coronagerelateerd onderzoek dat bij het Nivel is gestart tussen mei 2021, na het eerste coronajaar en december 2022. Wat voor gevolgen hebben de corona-infectie en de coronamaatregelen op gezondheid en zorg? En hoe kunnen we hier mee omgaan?

Een beschrijving van de onderzoeksprojecten van het Nivel  (in alfabetische volgorde):

Project - Crisisondersteuning aan publieke gezondheidsautoriteiten bij corona

Het Nivel vervult al sinds jaar en dag een rol in crisisadvisering aan overheden en partners, gericht op gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning. Deze rol vervullen we ook tijdens de coronapandemie in Nederland. De rode draad van de crisisondersteuning bij corona bestaat uit: het proactief volgen van ontwikkelingen, behoeften en problemen van burgers, zorg- en hulpverleners en publieke gezondheidsautoriteiten; het voorzien in praktische oplossingen op basis van onderzoek; het bevorderen dat ondersteuningsvragen bij de meest aangewezen partij terechtkomen.
Naar de volledige projectbeschrijving en de bijbehorende resultaten

Project - Effecten coronavirus: onderzoek met het Nivel Corona Cohort

Duur: mrt 2021 - dec 2022
Onderzoek naar de effecten van COVID-19 op de gezondheid, zowel na korte als na langere tijd. Hiervoor volgen we 250 mensen die het coronavirus hebben gehad: het Nivel Corona Cohort.
Naar de volledige projectbeschrijving en de bijbehorende resultaten

Project - Geneesmiddelenmonitor in coronatijd: voorschrijven en gebruik van medicatie

In de Geneesmiddelenmonitor in coronatijd monitoren we het voorschrijven van geneesmiddelen door huisartsen tijdens de coronapandemie. Daarnaast vragen we geneesmiddelengebruikers hoe zij hun medicatie nemen.
Naar de volledige projectbeschrijving en de bijbehorende resultaten

Project - Huisartsenzorg: lessen van de coronapandemie (COVID-GP)

Duur: sept 2020 - lopend
We onderzoeken welke (organisatorische) veranderingen hebben plaatsgevonden in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost sinds het uitbreken van de corona-epidemie. Ook geven we weer hoe deze veranderingen zijn ervaren door zowel patiënten als zorgprofessionals.
Naar de volledige projectbeschrijving en de bijbehorende resultaten

Project - Influenza en COVID-19 (FluCov): de impact van COVID-19 op griepactiviteit

De opkomst van SARS-CoV-2 heeft grote impact gehad op de wereldwijde circulatie van respiratoire virussen, waaronder influenza en RSV. Wij analyseren de impact van de coronapandemie wereldwijd, op influenza-activiteit en op maatregelen ter preventie en bestrijding van griep in de komende jaren (bijvoorbeeld vaccinatie).
Naar de volledige projectbeschrijving en de bijbehorende resultaten

Project - Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 (GOR-COVID)

Duur: jan 2021 - mrt 2025
Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) – dat bestaat uit de locale GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM, het Nivel en Nationaal Psychotrauma Centrum ARQ – voert het onderzoeksproject uit. Het project heeft een looptijd van vijf jaar en richt zich op de fysieke en psychische gezondheidseffecten van de coronacrisis bij de burger. Specifieke aandacht gaat uit naar de bevolkingsgroepen jongeren, de algemene populatie en groep mensen binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Er is daarbij een focus op potentieel kwetsbare groepen.
Naar de volledige projectbeschrijving en de bijbehorende resultaten

Project - Mensen met een chronische ziekte en/of beperking en corona

Het Nivel doet onderzoek naar de behoeften en wensen van mensen met een chronische ziekte en/of een beperking (lichamelijk en/of verstandelijk) tijdens de coronapandemie. Ook gaan we na met welke ondersteuning zij zouden zijn geholpen.
Naar de volledige projectbeschrijving en de bijbehorende resultaten

Project - Naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd (zorgen en zwaaien), drie peilingen in 2020-2022

De coronapandemie treft de hele samenleving en dus ook naasten van mensen met een verstandelijke beperking. De grote maatschappelijke rol in de zorg die naasten innemen - denk aan ouders, broers, zussen en partners van mensen met een beperking - behoeft aandacht van professionals en beleidsmakers. Hoe beleven deze naasten de coronatijd? Wat zijn de knelpunten en wat zijn hun wensen en behoeften?
Naar de volledige projectbeschrijving en de bijbehorende resultaten

Project - Paramedische herstelzorg voor patiënten met COVID-19, 2021-2023

Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit en de kosten van deze zorg in kaart te brengen. Belangrijke uitkomstmaten zijn onder andere kwaliteit van leven en vermoeidheid en mogelijkheid tot participatie in de maatschappij. Dit zal op verschillende manieren worden onderzocht. Het project is een unieke samenwerking tussen vele partijen op het gebied van paramedische zorg. Het project wordt uitgevoerd vanuit 8 kenniscentra (universiteiten, hogescholen en het Nivel) en gecoördineerd vanuit Radboud UMC. Daarnaast zijn patiënten, paramedische beroepsorganisaties de huisartsen, medisch specialisten, verzekeraars en het Zorginstituut Nederland bij dit onderzoek betrokken.
Naar de volledige projectbeschrijving en bijbehorende resultaten.

Project - Post-COVID-syndroom: aanhoudende klachten na COVID-19 en de 'zorgpaden' van patiënten: een mixed-method benadering, 2021-2022

Het post-COVID-syndroom (PCS) is een aandoening waarover nog weinig duidelijkheid is. Wel zijn er vele berichten over mensen die na een coronabesmetting nog maanden thuiszitten. De gevolgen van de coronapandemie lijken daarmee een flinke impact te hebben op de samenleving. We onderzochten met welke klachten patiënten kampen en hoeveel mensen daar last van hebben. Hiervoor combineren we relevante data van verschillende gegevensbronnen, wat leidt tot verdiepende inzichten.
Naar de volledige projectbeschrijving en de bijbehorende resultaten

Project - Sociale impact van corona en coronamaatregelen op mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte

Het Nivel doet onderzoek naar de behoeften en wensen van mensen met een chronische ziekte en/of een beperking (lichamelijk en/of verstandelijk) tijdens de coronapandemie op het vlak van sociale omstandigheden en participatie. Ook gaan we na met welke ondersteuning zij zouden zijn geholpen.
Naar de volledige projectbeschrijving en de bijbehorende resultaten

Nivel Kenniscentrum . Effecten corona op gezondheid en zorg (start mei 2021 - dec 2022). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 24-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/infectieziekten-eerste-lijn/dossier-corona/effecten-corona-op-gezondheid-en-zorg