Pijler 3 - Impact corona op de zorg (mrt 2020 - mei 2021)

Nivel-dossier Corona

Het Nivel heeft in kaart gebracht wat de effecten van de coronapandemie in 2020-2021 waren op het gebruik van de eerstelijnszorg en op de organisatie van die zorg. Ook bekeken we welke oplossingen er werden bedacht voor de uiteenlopende problemen waar de zorg voor stond en zou komen te staan.

 

Uitgangspunten van ons onderzoek mrt 2020- mei 2021

  • Druk op de zorg: hoe gaan zorgverleners om met de toegenomen druk?
  • Innoveren onder druk: welke veranderingen in de organisatie van zorg treden op, voor zowel professionals als zorgorganisaties als patiënten? Wordt er meer gebruikgemaakt van e-health?
  • Duurzaamheid van de innovaties: welke veranderingen in de zorg zijn duurzaam en wat betekenen ze voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg?

Binnen pijler 3 liepen de volgende onderzoeksprojecten:

Monitoring de gevolgen van corona in de huisartsenpraktijk (juni 2020 - mei 2021)Monitoring de gevolgen van corona in de huisartsenpraktijk (juni 2020 - mei 2021)

Op basis van een grootschalige huisartsenpraktijk-enquête die we twee keer houden (eind april en begin juli 2020), doen we in opdracht van de NZa onderzoek naar de impact van corona op de huisartsenzorg. Dit is het enige onderzoeksproject in Nederland dat landelijk én regionaal de gevolgen van corona in de huisartsenpraktijk vanuit praktijkperspectief monitort.

Organisatie van zorg op afstand in coronatijd (mei - okt 2020)Organisatie van zorg op afstand in coronatijd (mei - okt 2020)

In corona-uitbraak zorgde in 2020 voor toenemende druk op de huisartsenpraktijken. Het Nivel onderzocht de effecten van de genomen maatregelen rondom corona op de invoering van digitale vormen van zorg en de bestendigheid ervan. Ga naar Organisatie van zorg op afstand in coronatijd en lees meer hierover. 

Zorggebruik op de huisartsenpost (HAP) in coronatijd (juni 2020 - mrt 2021)Zorggebruik op de huisartsenpost (HAP) in coronatijd (juni 2020 - mrt 2021)

Door de coronapandemie is het zorggebruik op de huisartsenpost (HAP) veranderd. Voor zowel zorgverleners als patiënten als beleidsmakers is het van belang om te volgen hoe het zorggebruik zich ontwikkelt en wat het effect is van veranderingen, op de korte en de langere termijn. Ga naar Zorggebruik op de huisartsenpost (HAP) in coronatijd voor meer informatie.

Gebruik van paramedische zorg in coronatijd (mrt - sept 2020)Gebruik van paramedische zorg in coronatijd (mrt - sept 2020)

Het Nivel volgt hoe het zorggebruik binnen de paramedische zorg - denk aan fysiotherapie, oefentherapie, logopedie en diëtetiek - zich ontwikkelt tijdens corona en wat het effect is van veranderingen in het zorggebruik, op korte en lange termijn. Meer weten? Ga naar Gebruik van paramedische zorg in coronatijd.

Onderzoek binnen deze pijler dat doorloopt na mei 2021 (en daarom is opgenomen binnen het lopende corona-onderzoek binnen Corona centraal)::

Geneesmiddelenmonitor in coronatijd: voorschrijven en gebruik van medicatie (mrt 2020 - 2022)Geneesmiddelenmonitor in coronatijd: voorschrijven en gebruik van medicatie (mrt 2020 - 2022)

Door de coronapandemie is de huisartsenzorg ingrijpend veranderd, zo ook het voorschrijven van geneesmiddelen. Met behulp van de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kunnen we deze veranderingen signaleren en duiden. Aangezien dit onderzoek doorloopt na mei 2021 is de pagina hierover niet opgenomen in dit archief, maar bij het lopende onderzoek binnen Corona centraal: meer informatie en onze publicaties vindt u bij Geneesmiddelenmonitor in coronatijd: voorschrijven en gebruik van medicatie.

Crisisondersteuning publieke gezondheidsautoriteiten bij corona (mrt 2020 - 2023)Crisisondersteuning publieke gezondheidsautoriteiten bij corona (mrt 2020 - 2023)

Het Nivel vervult al sinds jaar en dag een ondersteuningsrol voor RIVM en GGD’en bij rampen en calamiteiten, zo ook bij de coronapandemie. Onze focus daarbij ligt op de gezondheidsgevolgen van de pandemie en van de genomen maatregelen, op korte en langere termijn. Aangezien dit onderzoek doorloopt na mei 2021 is de pagina hierover niet opgenomen in dit archief, maar bij het lopende onderzoek binnen Corona centraal. Meer weten? Ga naar Crisisondersteuning aan publieke gezondheidsautoriteiten bij corona.

Friele, R. Pijler 3 - Impact corona op de zorg (mrt 2020 - mei 2021). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 14-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/infectieziekten-eerste-lijn/dossier-corona/ons-onderzoek-eerste-coronajaar/pijler-3-impact-corona-zorg