Gebruik van paramedische zorg in coronatijd (mrt - sept 2020)

Nivel-dossier Corona

De uitbraak van corona in maart 2020 had grote gevolgen voor de paramedische zorg. Oefentherapeuten en fysiotherapeuten mochten hun vak slechts beperkt uitoefenen. Het Nivel volgde hoe het zorggebruik binnen de paramedische zorg zich ontwikkelde en wat het effect was van de veranderingen, op korte en langere termijn.

We rapporteren over de verleende paramedische zorg in fysiotherapie- en oefentherapiepraktijken in 2020. Om de veranderingen die de corona-uitbraak teweegbracht te kunnen tonen hebben we ook de paramedische zorg vanaf 6 januari 2020 (week 2, de eerste volledige week van het jaar) in kaart gebracht. Zoals verwacht daalde het aantal contacten in zowel de oefentherapie- als de fysiotherapiepraktijk sterk op het moment dat de overheid opriep zoveel mogelijk thuis te blijven, in maart 2020. Hoe ontwikkelt deze zorg zich verder in 2020?

Onderzoeksresultaat: reeks factsheets ‘Gebruik van paramedische zorg in coronatijd’ (mrt - sept 2020)Onderzoeksresultaat: reeks factsheets ‘Gebruik van paramedische zorg in coronatijd’ (mrt - sept 2020)

Verschenen zijn:

Paramedische zorg
Paramedische zorg richt zich in eerste instantie op het beter laten functioneren van een patiënt met een aandoening of klacht. Bij het Nivel verzamelen we informatie over de geregistreerde zorg van vier paramedische zorgdisciplines: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten.

Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de gegevens die worden geregistreerd in het kader van patiëntenzorg. Zie voor meer informatie over de verschillende paramedische zorgdisciplines onze webpagina Cijfers over zorgverlening - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Over het onderzoeksprojectOver het onderzoeksproject

Voor het onderzoek maken we gebruik van de geregistreerde zorggegevens van praktijken die tijdelijk wekelijks deze informatie aanleveren. In overleg met Stichting Keurmerk en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) zijn hiervoor praktijken benaderd die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, Landelijke Database Kwaliteit (LDK) en/of Landelijke Database Oefentherapie (LDO).

Meer weten?Meer weten?

Neem contact op met een van de contactpersonen (rechts).

Meijer, W. Gebruik van paramedische zorg in coronatijd (mrt - sept 2020). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 23-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/infectieziekten-eerste-lijn/dossier-corona/ons-onderzoek-eerste-coronajaar/pijler-3-impact-corona-zorg/gebruik-paramedische-zorg-coronatijd