Zorggebruik op de huisartsenpost in coronatijd

Door de coronapandemie is het zorggebruik op de huisartsenpost (HAP) veranderd. Het Nivel volgt hoe het zorggebruik op de huisartsenpost zich ontwikkelt en wat het effect is van veranderingen in zorggebruik, op de korte en de langere termijn.

Zorggebruik op de huisartsenpost (HAP) in coronatijd


Ons onderzoek in van belang voor zorgverleners, patiënten en beleidsmakers in de zorg.

Pijler 3: Innovaties in de zorg ten gevolge van coronaBlik op de actualiteit: fragment uit publicatie
Opvallend is dat vooral het aantal contacten op de HAP: van ouders met baby’s en jonge kinderen sterk is gedaald sinds de corona-uitbraak. Aangezien dergelijke contacten over het algemeen juist vaak voorkwamen, heeft deze forse daling een grote impact op het totale zorggebruik en de daaraan gerelateerde werkdruk. 
(Klik op de afbeelding voor de gehele publicatie.)

Zorggebruik HAP per leeftijdscategorie


Resultaten: reeks factsheets en onderzoeksrapportenOnderzoeksresultaat: reeks publicaties ‘Zorggebruik op de huisartsenpost (HAP) in coronatijd’
We rapporteren de zorg die de HAP biedt in coronatijd en de daaraan gerelateerde werkdruk. We geven hiertoe onder andere aan hoeveel patiënten met gezondheidsproblemen die mogelijk geassocieerd zijn met COVID-19, naar de HAP gaan en of dit verschilt met de periode voor de coronapandemie. We rapporteren de cijfers per week, vanaf 1 januari 2020. We publiceren hierover:

Huisartsenposten: positie in de zorg en werkdruk
De HAP heeft een belangrijke positie in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem; het voorziet in de behoefte aan 24-uurs huisartsenzorg. Op de HAP worden patiënten behandeld in de avond, nacht en in het weekend met acute gezondheidsproblemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag wanneer de eigen huisarts beschikbaar is. Tevens heeft de HAP een poortwachtersfunctie voor meer gespecialiseerde acute zorg in het ziekenhuis. Het zorggebruik, en daarmee de werkdruk, neemt daardoor al jaren geleidelijk toe. Voor meer informatie: zie HAP jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018.


Over het onderzoekOver het onderzoeksproject
Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ontvangt jaarlijks gegevens van 27 organisaties van huisartsenposten (huisartsendiensten-structuren (HDS’en)) en heeft daarmee informatie over het zorggebruik op de huisartsenpost in een gebied van bijna 10,5 miljoen inwoners.