Zorggebruik op de huisartsenpost in coronatijd

Door de coronapandemie is het zorggebruik op de huisartsenpost (HAP) veranderd. Het Nivel volgt hoe het zorggebruik op de huisartsenpost zich ontwikkelt en wat het effect is van deze veranderingen, op de korte en de langere termijn.

Zorggebruik op de huisartsenpost (HAP) in coronatijd


Ons onderzoek in van belang voor zorgverleners, patiënten en beleidsmakers in de zorg.

Pijler 3: Innovaties in de zorg ten gevolge van coronaBlik op de actualiteit: fragment uit publicatie

Wat opvalt is dat het zorggebruik op de huisartsenpost over het algemeen aanzienlijk lager was tijdens de twee pieken van coronabesmettingen (in voorjaar en najaar 2020), in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Specifiek voor gezondheidsproblemen geassocieerd met COVID-19 (luchtweginfectie, koorts en hoesten) zagen we tijdens de eerste golf in 2020 juist meer contacten met de huisartsenpost dan in 2019.
(Klik op de afbeelding voor de gehele publicatie.)

Grafiek HAP 2020

Resultaten: reeks factsheets en onderzoeksrapportenOnderzoeksresultaat: reeks publicaties

We rapporteren over de zorg die de HAP biedt in coronatijd en over de daaraan gerelateerde werkdruk. We geven onder andere aan hoeveel patiënten met gezondheidsproblemen die mogelijk geassocieerd zijn met COVID-19, naar de HAP gaan en of dit verschilt met de periode voor de coronapandemie. We stellen de cijfers per week vast, vanaf 1 januari 2020. We publiceren hierover de volgende factsheets:

Huisartsenposten: positie in de zorg en werkdruk
De HAP heeft een belangrijke positie in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem; het voorziet in de behoefte aan 24-uurs-huisartsenzorg. Op de HAP wordt in de avond, de nacht en in het weekend zorg geboden aan patiënten met acute gezondheidsproblemen, problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag wanneer de eigen huisarts beschikbaar is. Tevens heeft de HAP een poortwachtersfunctie voor de meer gespecialiseerde acute zorg in het ziekenhuis. Het zorggebruik - en daarmee de werkdruk - neemt daardoor al jaren geleidelijk toe. Voor meer informatie, zie HAP jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018.

Over het onderzoekOver het onderzoeksproject

Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ontvangt jaarlijks gegevens van 27 organisaties van huisartsenposten (huisartsendiensten-structuren (HDS’en)) en heeft daarmee informatie over het zorggebruik op de huisartsenpost in een gebied van bijna 10,5 miljoen inwoners.

 

Ramerman, L., Bos, N. Zorggebruik op de huisartsenpost in coronatijd. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 02-10-2021; geraadpleegd op 18-10-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/zorggebruik-op-de-huisartsenpost-hap-coronatijd