Gebruik van paramedische zorg in coronatijd

De coronapandemie heeft grote gevolgen voor de paramedische zorg. Tijdens de intelligente lockdown mochten oefentherapeuten en fysiotherapeuten hun vak slechts beperkt uitoefenen. Het Nivel volgt hoe het zorggebruik binnen de paramedische zorg zich ontwikkelt en wat het effect is van de veranderingen, op korte en lange termijn.

Nivel:oefentherapie2

Wij rapporteren over de verleende paramedische zorg in fysiotherapie- en oefentherapiepraktijken in 2020. Dit doen we per week, vanaf 6 januari 2020 (week 2, de eerste volledige week van het jaar). Zoals verwacht daalde het aantal contacten in zowel de oefentherapie- als de fysiotherapiepraktijk sterk op het moment dat de overheid opriep zoveel mogelijk thuis te blijven. Hoe ontwikkelt deze zorg zich verder in 2020?

Pijler 3: Innovaties in de zorg ten gevolge van coronaBlik op de actualiteit: fragment uit publicatie
Aan het eind van de intelligente lockdown was het aantal consulten bij beide disciplines met 78% gedaald.
(Klik op de afbeeldingen voor de gehele publicatie)

Nivel - grafiek-oefentherapie

Nivel: grafiek fysiotherapie


Resultaten: reeks factsheets en onderzoeksrapportenOnderzoeksresultaat: reeks publicaties ‘Gebruik van paramedische zorg in coronatijd’
De reeks bevat in ieder geval publicaties over de volgende onderwerpen (mogelijk volgen er meer):

Paramedische zorg
Paramedische zorg richt zich in eerste instantie op het beter laten functioneren van een patiënt met een aandoening of klacht. Bij het Nivel verzamelen we informatie over de geregistreerde zorg van vier paramedische zorgdisciplines: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten.

Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de gegevens die worden geregistreerd in het kader van patiëntenzorg. Zie voor meer informatie over de verschillende paramedische zorgdisciplines onze webpagina Cijfers over zorgverlening - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.


Over het onderzoekOver het onderzoeksproject
Voor het onderzoek maken we gebruik van de geregistreerde zorggegevens van praktijken die tijdelijk wekelijks deze informatie aanleveren. In overleg met Stichting Keurmerk en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) zijn hiervoor praktijken benaderd die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, Landelijke Database Kwaliteit (LDK) en/of Landelijke Database Oefentherapie (LDO).