Pijler 3: Impact corona op de zorg

Het Nivel brengt in kaart wat de effecten van de coronapandemie zijn op het gebruik van de eerstelijnszorg en op de organisatie van die zorg. Ook bekijken we welke oplossingen er worden bedacht voor de uiteenlopende problemen waar de zorg voor staat en zal komen te staan.

 

Uitgangspunten van ons onderzoek

  • Druk op de zorg: hoe gaan zorgverleners om met de toegenomen druk?Innoveren onder druk: welke veranderingen in de organisatie van zorg treden op, voor zowel professionals als zorgorganisaties, als patiënten? Wordt er meer gebruikgemaakt van e-health?
  • Duurzaamheid van de innovaties: welke veranderingen in de zorg zijn duurzaam en wat betekenen ze voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg?

Binnen pijler 3 lopen de volgende onderzoeksprojecten:

Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnMonitoring de gevolgen van corona in de huisartsenpraktijk, op korte en langere termijn

Op basis van een grootschalige huisartsenpraktijk-enquête die we twee keer houden (eind april en begin juli 2020), doen we in opdracht van de NZa onderzoek naar de impact van corona op de huisartsenzorg. Dit is het enige onderzoeksproject in Nederland dat landelijk én regionaal de gevolgen van corona in de huisartsenpraktijk vanuit praktijkperspectief monitort.

Geneesmiddelenmonitor: alle factsheets van de reeksGeneesmiddelenmonitor in coronatijd: voorschrijven en gebruik van medicatie

Door de coronapandemie is de huisartsenzorg ingrijpend veranderd, zo ook het voorschrijven van geneesmiddelen. Met behulp van de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kunnen we deze veranderingen signaleren en duiden. Meer informatie en onze publicaties vindt u bij Geneesmiddelenmonitor in coronatijd: voorschrijven en gebruik van medicatie.

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsZorggebruik op de huisartsenpost (HAP) in coronatijd

Door de coronapandemie is het zorggebruik op de huisartsenpost (HAP) veranderd. Voor zowel zorgverleners als patiënten als beleidsmakers is het van belang om te volgen hoe het zorggebruik zich ontwikkelt en wat het effect is van veranderingen, op de korte en de langere termijn. Ga naar Zorggebruik op de huisartsenpost (HAP) in coronatijd voor meer informatie.

Jaarcijfers aandoeningen: aanvullende gegevens uit de PeilstationsGebruik van paramedische zorg in coronatijd

Het Nivel volgt hoe het zorggebruik binnen de paramedische zorg - denk aan fysiotherapie, oefentherapie, logopedie en diëtetiek - zich ontwikkelt tijdens corona en wat het effect is van veranderingen in het zorggebruik, op korte en lange termijn. Meer weten? Ga naar Gebruik van paramedische zorg in coronatijd.

ZorgverzekeraarsCrisisondersteuning publieke gezondheidsautoriteiten bij corona

Het Nivel vervult al sinds jaar en dag een ondersteuningsrol voor RIVM en GGD’en bij rampen en calamiteiten, zo ook bij de coronapandemie. Onze focus daarbij ligt op de gezondheidsgevolgen van de pandemie en van de genomen maatregelen, op korte en langere termijn. Meer weten? Ga naar Crisisondersteuning aan publieke gezondheidsautoriteiten bij corona.

Friele, R. Pijler 3: Impact corona op de zorg. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 18-03-2021; geraadpleegd op 18-10-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/pijler-3-innovatieve