Publicatie

Publicatie datum

De arbeidsmarkt van de Nederlandse huisartsenzorg in 2020: toelichting en samenvatting van het onderzoek - en de regionale factsheets.

Geit, E. de, Flinterman, L., Keuper, J., Schaaijk, A. van, Vis, E., Batenburg, R. De arbeidsmarkt van de Nederlandse huisartsenzorg in 2020: toelichting en samenvatting van het onderzoek - en de regionale factsheets. Utrecht: Nivel, 2022. 23 p.
Download de PDF
Serie: Huisartsenzorg - regionale arbeidsmarkt 2020

De arbeidsmarkt van de Nederlandse huisartsenzorg staat steeds meer onder druk, maar daarin bestaan belangrijke regionale verschillen. Het Nivel monitort daarom sinds 2018 welke knelpunten in de huisartsenpraktijk in bepaalde regio’s meer of minder voorkomen. Hierbij wordt gekeken naar vacatures, verwachte tekorten, drukte en werklast in huisartsenpraktijken. Daarnaast wordt gekeken naar welke oplossingsrichtingen huisartsenpraktijken inzetten om deze knelpunten op te lossen.

Het doel van dit rapport en deze reeks is inzicht geven in de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg per AZW-regio, in een serie van regionale factsheets. De arbeidsmarktknelpunten (en oplossingen) van elke regio worden vergeleken met het landelijk gemiddelde, in een serie van regionale factsheets. Elke regio kan hiermee een eigen strategisch arbeidsmarktbeleid ondersteunen in de complexe opgave om de balans op de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg te verbeteren.

Meer weten?
Meer informatie over deze cijfers en alle eerdere publicaties in deze serie vindt u op onze pagina Cijfers Arbeidsmarkt Huisartsenzorg (www.nivel.nl/cijfers-arbeidsmarkt-huisartsenzorg).


Bron: Nivel Huisartsenpraktijkenenquête 2020