Publicatie

Publicatie datum

Factsheet 3: Voorschrijven van medicatie door de huisarts.

Heins, M., Oosterveld, M., Reyners, A., Boddaert, M., Engels, Y., Heide, A. van der, Onwuteaka-Philipsen, B., Verheij, R., Francke, A. Factsheet 3: Voorschrijven van medicatie door de huisarts. Utrecht: Nivel, 2020. 11 p.
Download de PDF
Serie: Palliatieve zorg in Nederland: feiten en cijfers

Deze derde factsheet in een serie gaat over het voorschrijven van pijnmedicatie en co-analgetica in de laatste drie levensmaanden. Daarnaast presenteren we gegevens over het voorschrijven van medicatie die uit klinisch oogpunt geen of twijfelachtige waarde heeft aan het levenseinde. Hiertoe gebruikten we gegevens over mensen die in 2017 overleden aan aandoeningen waarvan bekend is dat deze een chronisch en progressief verloop hebben en veelal gepaard gaan met een behoefte aan palliatieve zorg.