Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Patiënten ook in 2020 positief over bejegening door de huisarts: huisarts betrekt hen steeds vaker bij beslissingen. Bejegening door huisarts.

Hulst, F. van der, Meijer, M., Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Patiënten ook in 2020 positief over bejegening door de huisarts: huisarts betrekt hen steeds vaker bij beslissingen. Bejegening door huisarts. Utrecht: Nivel, 2021.
Download de PDF
Een goede bejegening door de huisarts maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg. Kwaliteit is, naast betaalbaarheid en toegankelijkheid, een belangrijke pijler van de Nederlandse zorg. Jaarlijks meet het Nivel hoe patiënten de bejegening door hun huisarts ervaren. We belichten vier onderdelen: de tijd die de huisarts neemt, het op een begrijpelijke manier uitleggen van zaken, de mate waarin de huisarts de patiënt betrekt bij beslissingen over de behandeling en de mate waarin de huisarts de gelegenheid biedt om vragen te stellen. De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel, uit de jaren 2016 tot en met 2020.
Gegevensverzameling