Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Patiënten ook in 2020 positief over bejegening door de huisarts: huisarts betrekt hen steeds vaker bij beslissingen. Bejegening huisarts 2016-2020.

Hulst, F. van der, Meijer, M., Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Patiënten ook in 2020 positief over bejegening door de huisarts: huisarts betrekt hen steeds vaker bij beslissingen. Bejegening huisarts 2016-2020. Utrecht: Nivel, 2021. 2 p.
Download de PDF
Serie: Onderzoek van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel over de jaren 2016 tot en met 2020.

Vier infographics totaal:
- Sociale rollen en activiteiten 2016-2020
- Gezamenlijke besluitvorming 2016-2020.
- Bejegening huisarts 2016-2020
- Toegang tot zorg 2016-2020

Kernpunten infographic Bejegening huisarts 2016-2020:
De huisarts betrekt patiënten steeds vaker bij beslissingen.

Over het onderzoek
Een goede bejegening door de huisarts maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg. Kwaliteit is, naast betaalbaarheid en toegankelijkheid, een belangrijke pijler van de Nederlandse zorg. Jaarlijks meet het Nivel hoe patiënten de bejegening door hun huisarts ervaren. We belichten vier onderdelen:
- de tijd die de huisarts neemt
- het op een begrijpelijke manier uitleggen van zaken
- de mate waarin de huisarts de patiënt betrekt bij beslissingen over de behandeling
- de mate waarin de huisarts de gelegenheid biedt om vragen te stellen
Gegevensverzameling