Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Vier knoppen om aan te draaien: hoe transparantie bijdraagt aan de best passende zorg voor patiënten. Nivel Transparantiemonitor 2022, jaargang 4.

Bos, N., Doorduijn, A., Zagt, A., Friele, R. Infographic. Vier knoppen om aan te draaien: hoe transparantie bijdraagt aan de best passende zorg voor patiënten. Nivel Transparantiemonitor 2022, jaargang 4. Utrecht: Nivel, 2022. 11 p.
Download de PDF
Deze infographic hoort bij de publicatie 'Passende transparantie voor passende en uitkomstgerichte zorg. De Transparantiemonitor 2021/2022 – overkoepelend rapport' (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/passende-transparantie-voor-passende-en-uitkomstgerichte-zorg-de-transparantiemonitor).

Veel initiatieven om de zorg transparant te maken helpen patiënten bij het vinden van de best passende zorg. Transparantie wordt verschillend ingevuld in verschillende zorgsectoren. Daardoor is transparantie een flexibel begrip geworden dat in de loop der tijd meerdere betekenissen heeft gekregen.

In ons onderzoek binnen de De Transparantiemonitor 2021-2022 definiëren we vier ‘knoppen’ waaraan ‘gedraaid’ kan worden om zorggebruikers te helpen op weg naar de best passende zorg:
- Zelfzorg (door zorggebruikers)
- Kiezen voor zorgaanbieders (door zorggebruikers)
- Samen beslissen (door zorggebruikers en zorgaanbieders)
- Leren en verbeteren (door zorgaanbieders)

In de infographic vindt u de ontwikkelingen ‘per knop’ tot nu toe, met daarbij een aantal onbenutte kansen.