Publicatie

Publicatie datum

Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-19, 2 maart - 10 mei 2020.

Hooiveld, M., Hek, K., Heins, M., Hendriksen, J., Bolt, E., Weesie, Y., Spreeuwenberg, P., Korevaar, J. Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-19, 2 maart - 10 mei 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 6 p.
Download de PDF
Hoeveel mensen komen met COVID-klachten bij de huisarts?
- In Nederland registreerden huisartsen tot en met week 19 41.000 patiënten met klinisch bevestigde COVID-19.
- De huisartsen zien relatief veel oudere patiënten met COVID-19. Van alle mannen in Nederland is 18% 65 jaar of ouder, terwijl van alle mannen die van de huisarts de diagnose COVID-19 krijgt, twee keer zoveel (39%) 65 jaar of ouder zijn. Bij de vrouwen is dit verschil kleiner: 20% van alle vrouwen is 65 jaar of ouder, terwijl 25% van alle vrouwen met de diagnose COVID-19 65 jaar of ouder is.
- Huisartsen in Noord-Brabant hebben nog steeds de meeste patiënten met COVID-19 gezien.
In Zuid-Holland werden de meeste verdenkingen op COVID-19 geregistreerd, deze provincie
heeft ook de meeste inwoners.
- Het aantal mensen dat contact zoekt met de huisarts vanwege COVID-19 daalt nog steeds.

De cijfers zijn berekend op basis van een steekproef van 350 huisartsenpraktijken die
representatief is voor Nederland.