Tool - Skillmix-instrument voor huisartsenvoorzieningen (kosteloos)

Het kosteloos beschikbare Skillmix-instrument biedt huisartsvoorzieningen, in vier stappen, een overzicht van ervaren arbeidsmarktknelpunten én handvatten om ze aan te pakken; zowel voor de dagzorg als de ANW-zorg (avond, nacht, weekend), zowel nu als in de toekomst, zowel op organisatieniveau als op (regionaal) groepsniveau.

Het Skillmix-instrument (kosteloos te gebruiken) biedt huisartsenorganisaties:

  1. inzicht in de skillmix oftewel functiesamenstelling van uw personeel en bijbehorende knelpunten
  2. spiegelinformatie ('de benchmark'): uw organisatie afgezet tegen vergelijkbare organisaties
  3. inzicht in de verwachte zorgvraag van uw organisatie in de komende 5 jaar
  4. verschillende toekomstbestendige oplossingsrichtingen wat betreft uw personeelsbezetting, om met de ervaren knelpunten om te gaan

Nivel-icoon actiePersoneelsknelpunten in uw (huisarts)organisatie aanpakken?
Gebruik kosteloos ons Skillmix-instrument!

 


Voor wie: bent u werkzaam in een huisartsenpraktijk, huisartsenspoedpost (voorheen huisartsenpost (HAP)), huisartsendienstenstructuur (HDS) of (regionaal) samenwerkingsverband van huisartsenvoorzieningen?
Wat: zet het Skillmix-instrument dan in om u te ondersteunen bij arbeidsmarktproblemen die uw organisatie ervaart.
Waarom: het Skillmix-instrument heeft als uiteindelijk doel de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Nederland te waarborgen.
Hoe: kies een van de volgende mogelijkheden:

  • Aanmelden (een van de rode buttons): meld u eenvoudig aan om het instrument gratis te gebruiken.
  • Vragen, meer informatie (blauwe button): stuur een e-mail voor contact.
  • Inloggen (groene button): Heeft u al een account? Log dan direct in.

Nivel-icoon hoeHet Skillmix-instrument doorloopt u in 4 stappen

Nivel Skillmix-instrument in 4 stappen

Stap 2.2 in beeld: Benchmark van uw arbeidsmarktknelpunten (versie HAP/HDS)

Nivel Skillmix-instrument stap 2

Privacy van uw gegevens

Het Nivel gaat zorgvuldig om met de gegevens die u invult in het Skillmix-instrument.
Meer informatie vindt u bij de algemene Privacyverklaring van het Nivel.

SamenwerkingspartnersSamenwerkingspartners

Het Skillmix-instrument is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen het Nivel, Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg. Voor de ontwikkeling van het instrument hebben het ministerie van VWS en de SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg) een subsidie verstrekt.
 

                   Nivel-logo-250pxNivel-KOH-logo-150px

Batenburg, R. Tool - Skillmix-instrument voor huisartsenvoorzieningen (kosteloos). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 16-05-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/arbeids-en-organisatievraagstukken-gezondheidszorg/tool-skillmix-instrument-voor-huisartsenvoorzieningen