Nivel-Barometers: burgers over gezondheidszorg

‘Vertrouwen in de zorg’, ‘wisselen van zorgverzekeraar’ en ‘solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel’ zijn drie onderwerpen die het Nivel regelmatig meet aan de hand van vragenlijsten aan het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Inhoud – Nivel-Barometers: burgers over gezondheidszorg

Hebben burgers in Nederland evenveel vertrouwen in de zorg als voorheen? Hoeveel mensen wisselen jaarlijks van zorgverzekeraar, en waarom? Hoe solidair zijn burgers als het gaat om zorgverlening aan een voor hen onbekende medeburger? Het Nivel monitort hoe de Nederlandse burger denkt over de zorg, aan de hand van drie ‘barometers’.

Drie barometers

In onze barometers - Vertrouwen in de Gezondheidszorg, Wisselen van zorgverzekeraar en Solidariteit in de zorg - kiest u zelf het onderwerp waarvan u wilt zien hoe de burger erover denkt.

Barometer vertrouwen in de gezondheidszorgBarometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg

Al vanaf 1997 bestaat de Nivel-Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg, waarmee we eerst jaarlijks en momenteel om het jaar metingen verrichten. De Barometer geeft weer hoeveel vertrouwen respondenten hebben in een beroepsgroep of instelling: ‘heel veel’, ‘veel’, ‘weinig’ of ‘heel weinig’. Ook kunnen ze ‘geen mening’ kiezen.

Barometer Solidariteit in het nederlandse ZorgstelselBarometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel

Sinds 2013 wordt om het jaar gemeten hoe het gesteld is met de solidariteit in de zorg. De Nivel-Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel geeft de solidariteit in het zorgstelsel weer door de betalingsbereidheid voor de zorg te meten onder de algemene bevolking in Nederland.

Barometer Wisselen van ZorgverzekeraarBarometer Wisselen van Zorgverzekeraar

Ieder jaar zijn verzekerden in de gelegenheid om te wisselen van zorgverzekeraar. Sinds 2005 meten we jaarlijks met de Nivel-Barometer Wisselen van Zorgverzekeraar in het Consumentenpanel Gezondheidszorg hoeveel mensen van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt.

Hoe verzamelen we de gegevens met onze barometers?Hoe verzamelen we de gegevens met onze barometers?

De gegevens voor de barometers zijn verzameld binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Ieder panellid krijgt ongeveer drie tot vier keer per jaar een vragenlijst voorgelegd. Doorgaans is de respons bij een peiling hoog.

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg bestaat momenteel uit ongeveer 12.000 personen van 18 jaar en ouder en wordt regelmatig aangevuld en ververst. Het heeft tot doel om onder de algemene bevolking in Nederland meningen en kennis over de gezondheidszorg en de verwachtingen en ervaringen hiermee te meten. De resultaten van de metingen zijn voor elke barometer apart te vinden.

Meer weten?Meer weten?

Voor vragen over onderzoek:
Dr. Anne Brabers, projectleider Consumentenpanel Gezondheidszorg en senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing
[T] 030 272 98 55
[E] a.brabers@nivel.nl

Voor panelleden:
[T] 030 272 96 62 (bij voorkeur van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur)
[E] consumentenpanel@nivel.nl

 

Brabers, A. Nivel-Barometers: burgers over gezondheidszorg. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 01-06-2023; geraadpleegd op 01-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/consumentenpanel-gezondheidszorg/nivel-barometers
Gegevensverzameling