Barometer Wisselen van zorgverzekeraar

Cijfers uit onderzoek met het Consumentenpanel Gezondheidszorg

Ieder jaar zijn verzekerden in de gelegenheid om te wisselen van zorgverzekeraar. Met de Barometer Wisselen van zorgverzekeraar houden we sinds 2005 bij hoeveel mensen van die gelegenheid gebruikmaken, aan de hand van vragenlijstonderzoek met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Jaarlijks meten we niet alleen of mensen gewisseld zijn van zorgverzekeraar, ook vragen we naar de redenen waarom mensen wel of niet gewisseld ziin.

Presentatie van de resultaten van de peilingen

  • als Nivel-publicatie; u vindt deze bij de rubriek 'Publicaties' rechts op deze pagina
  • in de 'dynamische grafiek' hieronder, waarbij u zelf kunt kiezen welke resultaten van alle gedane metingen u zichtbaar wilt maken.

De dynamische grafiek: kies zelf welke resultaten worden getoondDe dynamische grafiek: kies zelf welke resultaten worden getoond

Met behulp van een keuzemenu kunt u uw eigen grafiek met resultaten samenstellen. U kiest (1) een onderwerp en (2) de type grafiek; eronder wordt direct de grafiek met de percentages over het onderwerp naar keuze wordt in het gekozen grafiektype getoond.

Onderwerpen die u kunt kiezen:

  • percentage mensen dat jaarlijks is gewisseld van zorgverzekeraar (desgewenst uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, ervaren gezondheid en inkomen)
  • redenen om wél te wisselen van zorgverzekeraar
  • redenen om níet te wisselen van zorgverzekeraar
  • percentage mensen mét en percentage mensen zonder aanvullende verzekering
  • percentage mensen dat een collectieve verzekering heeft

Meer weten?Meer weten?

Voor vragen over onderzoek:
Dr. Anne Brabers, projectleider Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg en senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing
[T] 030 272 98 55
[E] a.brabers@nivel.nl

Voor panelleden:
[T] 030 272 96 62 (bij voorkeur van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur)
[E] consumentenpanel@nivel.nl

 

Jong, J. de, Brabers, A . Barometer Wisselen van zorgverzekeraar. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 21-05-2024; geraadpleegd op 19-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/zorg-en-ziekte-in-cijfers/cijfers-burgers-over-gezondheidszorg/barometer-wisselen-zorgverzekeraar