Nivel:Coronapandemie onderstreept noodzaak tot verdergaande samenwerking tussen huisartsen
Nieuws
01-07-2020

Coronapandemie onderstreept noodzaak tot verdergaande samenwerking tussen huisartsen

Huisartsenpraktijken willen graag goed voorbereid zijn op een eventuele tweede coronagolf. Hiervoor dienen praktijken onderling meer samen te werken. En ook moeten de gedane aanpassingen in de eigen praktijk een definitief karakter hebben. Dit geven huisartsenpraktijken aan in antwoord op een vraag die hen werd voorgelegd door het Nivel, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In vervolg op een grootschalig opgezette huisartsenpraktijken-enquête eind april 2020 heeft het Nivel begin juli aan een groep van 154 respondenten gevraagd vooruit te blikken op een volgende golf. De publicaties hierover zijn te vinden op de pagina ‘Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk’.

Patiëntenstromen scheiden
Om naast coronazorg ook de reguliere zorg optimaal te kunnen blijven aanbieden, is het essentieel om patiëntenstromen (COVID-19 en non-COVID-19) in de praktijk te scheiden, zo geven praktijken aan. De aanpassingen aan de inrichting van de praktijk moeten daarvoor in stand worden gehouden en ook moeten praktijken meer onderling gaan samenwerken. De voorbeelden van aanpassingen in organisatie en inrichting die praktijken noemden, zijn onder te verdelen in drie thema’s:

Patiëntenstromen scheiden
Deze figuur is opgenomen in de publicatie Tijdelijke aanpassingen in de huisartsenpraktijk bij een volgende coronagolf.

Uitkomsten van belang voor huisartsenpraktijken en beleidsvoerders
Deze publicatie biedt, evenals de andere publicaties in deze reeks, inzicht in de gevolgen van corona in de huisartsenpraktijk. Dit geeft vergelijkingsmateriaal waar huisartsen en huisartsenprakijken behoefte aan hebben. Ook biedt het informatie over waar ondersteuning gegeven kan worden, door wie, en vooral welke ondersteuning nodig is.

Over het onderzoek
Op verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Nivel in april alle Nederlandse huisartsenpraktijken aangeschreven. Een subgroep van 154 respondenten is begin juni, toen coronamaatregelen werden versoepeld, nader gevraagd aan te geven welke veranderingen of aanpassingen die de moeite waard zijn om te behouden, ook na de crisis. Iets meer dan 21% reageerde op deze oproep.

Dit is het enige onderzoek in Nederland dat landelijk én regionaal de impact van de corona-uitbraak op de huisartsenzorg monitort vanuit praktijkperspectief. De bevindingen worden verwerkt in een reeks publicaties, te vinden op de Nivel-pagina Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.