Het unieke aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De combinatie middelen, kennis en een netwerk waar we over beschikken, maakt dat wij een unieke positie innemen in het brede veld van onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg in Nederland.

Brede scope door vele interne en externe samenwerkingsverbandenZorgdata, onderzoeksexpertise en een netwerk

Kort gezegd komt het neer op drie componenten waar we over beschikken en die we goed weten te combineren in ons onderzoek: data, kennis en een netwerk.

 • Data: onze vele gegevens over ziekten, zorggebruik en kwaliteit van (eerstelijns)zorg in Nederland gaat terug tot 1970.
 • Kennis: met meer dan honderd wetenschappelijk onderzoekers en zo’n twintig data-experts doen we snel en kwalitatief hoogstaand onderzoek met al deze data.
 • Netwerk: we werken veel samen met universiteiten en andere kennisinstituten, waardoor ons onderzoek veel bereik heeft.
  ​​

Op een rijtje: dit maakt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn uniek


Data:

 1. We beschikken over een enorme hoeveelheid en grote diversiteit aan zorgdata.
 2. Onze data bestrijken het brede gebied van de gehele eerstelijnszorg. Hiertoe ontvangen we de zorggegevens van honderden eerstelijnszorgaanbieders verspreid over het hele land.
 3. We presenteren onze data jaarlijks én wekelijks (kerncijfers én surveillancecijfers) en spelen hiermee in op de actualiteit.

Kennis:

 1. Omdat we dit al jaren doen kunnen we de actuele resultaten goed vergelijken met die uit het verleden en trends inzichtelijk maken. 
 2. We kunnen verschillende data snel combineren, met andere interne en externe databronnen, zodat we kunnen ingaan op onderzoeksvragen met een bredere scope.

Netwerk:

 1. We hebben veel expertise en ervaring in huis over zowel onderzoek als dataverzameling en -analyse afkomstig van elektronische patiëntendossiers. We maken gebruik van de laatste, innovatieve technieken.
 2. We werken samen met veel onderzoekspartijen, zowel intern en extern. Daardoor is er sprake van kruisbestuiving en kunnen onze cijfers eenvoudig gerelateerd worden aan ander onderzoek binnen én buiten het Nivel.

We lichten deze punten toe.

Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorg1. Heel veel data

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is een geïntegreerd informatiesysteem voor en over verschillende eerstelijnszorgverleners, met daarin de volgende gegevens uit de digitale patiënteninformatiesystemen:

Schat aan data

Landelijk representatief2. Landelijk representatief

De verzamelde gegevens gaan over de gezondheidsproblemen van de Nederlandse bevolking en de aard, omvang en kwaliteit van zorg binnen de eerstelijnszorg. Onderstaand kaartje laat per discipline de geografische spreiding zien van de zorgpraktijken waarover wij rapporteren. Selecteer hiertoe de zorgdiscipline van uw keuze direct onder de kaart.

Weekcijfers én jaarcijfers vanaf begin jaren 703. Weekcijfers én jaarcijfers

We beschikken over weekcijfers en jaarcijfers over aandoeningen:

Alle feitenbladen ‘Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken?4. Historie opgebouwd

Omdat we ons onderzoek al jaren doen – onze gegevens gaan terug tot 1972 – kunnen we de actuele resultaten goed vergelijken met die uit het verleden.

Samenwerken5. Koppelen van data

Een grote groep patiënten in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn neemt ook deel aan het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Met onderzoeksresultaten verkregen binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kunnen we hiermee snel en efficiënt peilingen doen ‘binnen de Nederlandse bevolking’.

Ook nemen we deel aan gezamenlijke onderzoeksprojecten met externe partijen (bijvoorbeeld het CBS of het IKNL), waarin we elkaars data koppelen. Hierdoor ontstaan nieuwe, bredere inzichten.

Innovatief6. Expertise en gericht op innovatie

Nivel heeft met de zorgregistraties en de inhoudelijke zorgexpertise een unieke combinatie om op het gebied van nieuwe analysetechnieken voor big data, personalized medicine en machine learning een voortrekkende rol te spelen.
In samenwerking met technische experts van verschillende instituten, universiteiten en zorgprofessionals uit het veld zal Nivel zich de komende jaren richten op het toepassen en doorontwikkelen van deze spannende nieuwe mogelijkheden om zo tot kennis voor betere zorg te komen. 

consensus-vinkje7. Brede scope door vele samenwerkingsverbanden

We werken met veel partijen samen; we delen data en ook werken onze onderzoekers samen met onderzoekers van vele andere partijen. Neem bijvoorbeeld het project OECD PaRIS, een enquête onder patiënten met chronische aandoeningen (gestart februari 2020) (zie ook het nieuwsbericht hierover, 27-02-2020).

Samenwerkingspartners op vaste basis

We verstrekken op vaste basis informatie en/of gegevens over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen aan: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); het Nationaal Influenza Centrum; het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC); de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO); het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), met de Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Samenwerkingspartners

 

Voorbeelden van projecten waar we een rol in spelen

 

Meer wetenWat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie.

We kijken ernaar uit in contact met u te komen!

 

Hasselaar, J. Het unieke aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 24-05-2023; geraadpleegd op 03-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/het-unieke-aan-nivel-zorgregistraties-eerste-lijn