Het unieke aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn beschikt over een databank met een enorme hoeveelheid en diversiteit aan eerstelijns zorgdata. Daarnaast hebben we de onderzoeksexpertise én de techniek in huis om om aan de hand van deze data kwalitatief hoogstaand en actueel onderzoek te verrichten.

SamenwerkenZorgdata, onderzoeksexpertise en samenwerkingsverbanden

De kennisinfrastructuur van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevat een enorme hoeveelheid gegevens – die teruggaat tot 1970 – over het vóórkomen van aandoeningen in Nederland én over de zorgverlening en kwaliteit van zorg van diverse eerstelijns zorgverleners. Doordat we daarnaast beschikken over veel onderzoeksexpertise en inhoudelijke expertise én over vele samenwerkingsverbanden met universiteiten en andere kennisinstituten, nemen we een unieke positie in binnen het onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg in Nederland.

Unieke positie

Op een rijtje: dit maakt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn uniek

 1. We beschikken over een enorme hoeveelheid en grote diversiteit aan zorgdata.
 2. We beschikken over data over de gehele eerstelijnszorg. Hiertoe ontvangen we de zorggegevens van honderden eerstelijnszorgaanbieders verspreid over het hele land.
 3. We presenteren onze data jaarlijks én wekelijks (kerncijfers én signaleringscijfers) en spelen hiermee in op de actualiteit.
 4. We kunnen verschillende data snel combineren voor onderzoeksvragen met een bredere scope.
 5. We hebben veel expertise en ervaring over het verzamelen en verwerken van data uit elektronische patiëntendossiers.
 6. We maken daarbij gebruik van de laatste, innovatieve technieken.
 7. Omdat we dit al jaren doen kunnen we de actuele resultaten goed vergelijken met die uit het verleden.
 8. We werken samen met veel onderzoekspartijen, zowel intern en extern. Daardoor is er sprake van kruisbestuiving en kunnen onze cijfers eenvoudig gerelateerd worden aan ander onderzoek binnen én buiten het Nivel.


Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorgEnorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorg

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is een geïntegreerd informatiesysteem voor en over verschillende eerstelijnszorgverleners, met daarin de volgende gegevens uit de digitale patiënteninformatiesystemen:

Schat aan data


Landelijk representatiefLandelijk representatief

De verzamelde gegevens gaan over de gezondheidsproblemen van de Nederlandse bevolking en de aard, omvang en kwaliteit van zorg binnen de eerstelijnszorg. Onderstaand kaartje laat per discipline de geografische spreiding zien van de zorgpraktijken waarover wij rapporteren. Selecteer hiertoe de zorgdiscipline van uw keuze direct onder de kaart.


Weekcijfers én jaarcijfers vanaf begin jaren 70Weekcijfers én jaarcijfers vanaf begin jaren 70

We beschikken over weekcijfers en jaarcijfers over aandoeningen:

 • Jaarlijks: We presenteren de jaarlijkse kerncijfers incidentie en prevalentie, over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen, ieder jaar op onze website. Omdat we dit al jaren doen – onze gegevens gaan terug tot 1972 – kunnen we de actuele resultaten goed vergelijken met die uit het verleden.
 • Wekelijks: Daarnaast levert ongeveer de helft van de huisartsenpraktijken binnen Nivel Zorgregistraties wekelijks gegevens aan voor ziektesurveillance. Bij ongeveer veertig ervan, de Peilstations, wordt aanvullende informatie verzameld, over onder andere het voorkomen van griep.
 • Griepsurveillance: Rondom het onderwerp griep combineren we verschillende algoritmes om data van zoekmachines zoals Google te trainen op Nivel-zorgdata, zodat we daarna op basis van deze zoekopdrachten toekomstig zorggebruik betrouwbaar kunnen schatten.

Brede scope door vele interne en externe samenwerkingsverbandenBrede scope door vele interne en externe samenwerkingsverbanden

We werken met veel partijen samen; we delen data en ook werken onze onderzoekers samen met onderzoekers van vele andere partijen. Voorbeelden:

Samenwerkingspartners op vaste basis

We verstrekken op vaste basis informatie en/of gegevens over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen aan: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); het Nationaal Influenza Centrum; het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC); de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO); het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), met de Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Samenwerkingspartners

InnovatiefInnovatief

Nivel heeft met de zorgregistraties en de inhoudelijke zorgexpertise een unieke combinatie om op het gebied van nieuwe analysetechnieken voor big data, personalized medicine en machine learning een voortrekkende rol te spelen. In samenwerking met technische experts van verschillende instituten, universiteiten en zorgprofessionals uit het veld zal Nivel zich de komende jaren richten op het toepassen en doorontwikkelen van deze spannende nieuwe mogelijkheden om zo tot kennis voor betere zorg te komen. 

Voorbeelden van projecten waar we een rol in spelen

Koppeling aan data uit het Nivel het Consumentenpanel Gezondheidzorg

Een grote groep patiënten in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn neemt ook deel aan het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Met onderzoeksresultaten verkregen binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kunnen we hiermee snel en efficiënt peilingen doen ‘binnen de Nederlandse bevolking’.

Meer informatie over innovatief onderzoek

  Meer wetenWat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

  De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie.

   We kijken ernaar uit in contact met u te komen!

    

   Hasselaar, J. Het unieke aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 06-03-2022; geraadpleegd op 06-10-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/het-unieke-aan-nivel-zorgregistraties-eerste-lijn