Het unieke aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn beschikt het Nivel over de unieke combinatie van een onderzoeksinfrastructuur én inhoudelijke expertise om een toonaangevende rol te spelen in het onderzoek naar de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijnszorg in Nederland én daarbuiten. We verzamelen en analyseren we data voor onderzoek van maatschappelijk belang, dat direct toepasbare resultaten oplevert voor uiteenlopende beleidsvragen.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn


De onderzoeksinfrastructuur van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevat een enorme hoeveelheid gegevens – die teruggaat tot 1972 – over het vóórkomen van aandoeningen in Nederland én over de zorgverlening en kwaliteit van zorg van diverse eerstelijns zorgverleners. Doordat we daarnaast beschikken over veel onderzoeksexpertise en inhoudelijke expertise én over vele samenwerkingsverbanden met universiteiten en andere kennisinstituten, nemen we een unieke positie in binnen het onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg in Nederland.

Unieke positie

 

Op een rijtje: dit maakt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn uniek

 1. We beschikken over een enorme hoeveelheid en grote diversiteit aan zorgdata.
 2. We beschikken over data over de gehele eerstelijnszorg. Hiertoe ontvangen we de zorggegevens van honderden eerstelijnszorgaanbieders verspreid over het hele land.
 3. We presenteren onze data jaarlijks én wekelijks (kerncijfers én signaleringscijfers) en spelen hiermee in op de actualiteit.
 4. We kunnen verschillende data snel combineren voor onderzoeksvragen met een bredere scope.
 5. We hebben veel expertise en ervaring over het verzamelen en verwerken van data uit elektronische patiëntendossiers.
 6. We maken daarbij gebruik van de laatste, innovatieve technieken.
 7. Omdat we dit al jaren doen kunnen we de actuele resultaten goed vergelijken met die uit het verleden.
 8. We werken samen met veel onderzoekspartijen, zowel intern en extern. Daardoor is er sprake van kruisbestuiving en kunnen onze cijfers eenvoudig gerelateerd worden aan ander onderzoek binnen én buiten het Nivel.


Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorgEnorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorg
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is een geïntegreerd informatiesysteem voor en over verschillende eerstelijnszorgverleners, met daarin de volgende gegevens uit elektronische patiëntendossiers:

Schat aan data


Landelijk representatiefLandelijk representatief
De verzamelde gegevens gaan over de gezondheidsproblemen van de Nederlandse bevolking en de aard, omvang en kwaliteit van zorg binnen de eerstelijnszorg. Onderstaand kaartje laat per discipline de geografische spreiding zien van de zorgpraktijken waarover wij rapporteren. Selecteer hiertoe de zorgdiscipline van uw keuze direct onder de kaart.

 


Weekcijfers én jaarcijfers vanaf begin jaren 70Weekcijfers én jaarcijfers vanaf begin jaren 70
We beschikken over weekcijfers en jaarcijfers over aandoeningen.

 • Jaarlijks: We presenteren de jaarlijkse kerncijfers incidentie en prevalentie, over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen, ieder jaar op onze website. Omdat we dit al jaren doen – onze gegevens gaan terug tot 1972 – kunnen we de actuele resultaten goed vergelijken met die uit het verleden.
 • Wekelijks: Daarnaast levert ongeveer de helft van de huisartsenpraktijken binnen Nivel Zorgregistraties wekelijks gegevens aan voor ziektesurveillance. Bij ongeveer veertig ervan, de Peilstations, wordt aanvullende informatie verzameld, over onder andere het voorkomen van griep.
 • Griepsurveillance: Rondom het onderwerp griep combineren we verschillende algoritmes om data van zoekmachines zoals Google te trainen op Nivel-zorgdata, zodat we daarna op basis van deze zoekopdrachten toekomstig zorggebruik betrouwbaar kunnen schatten.


Koppeling aan onderzoek met het Consumentenpanel Gezondheidzorg van het NivelKoppeling aan data uit het Nivel het Consumentenpanel Gezondheidzorg 
Een grote groep patiënten in Nivel Zorgregistraties neemt ook deel aan het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Met onderzoeksresultaten verkregen binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kunnen we hiermee snel en efficiënt peilingen doen ‘binnen de Nederlandse bevolking’.
 

Privacybescherming
We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. In ons privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, oftewel de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

Brede scope door vele interne en externe samenwerkingsverbandenBrede scope door vele interne en externe samenwerkingsverbanden
We werken met veel partijen samen; we delen data en ook werken onze onderzoekers samen met onderzoekers van vele andere partijen.Voorbeelden:


Samenwerkingspartners op vaste basis
We verstrekken op vaste basis informatie en/of gegevens over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen aan:

 • het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • het Nationaal Influenza Centrum
 • het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)
 • de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO)
 • het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), met de Staat van Volksgezondheid en Zorg

Samenwerkingspartners


InnovatiefInnovatief
Nivel heeft met de zorgregistraties en de inhoudelijke zorgexpertise een unieke combinatie om op het gebied van nieuwe analysetechnieken voor big data, personalized medicine en machine learning een voortrekkende rol te spelen. In samenwerking met technische experts van verschillende instituten, universiteiten en zorgprofessionals uit het veld zal Nivel zich de komende jaren richten op het toepassen en doorontwikkelen van deze spannende nieuwe mogelijkheden om zo tot kennis voor betere zorg te komen. Voorbeelden van projecten waar we een rol in spelen:

Lopende projectenMeer over het onderzoek van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Gegevens aanvragen
Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?