LIZ-activiteiten op verschillende niveaus

Nivel-dossier Patiëntveiligheid

Basisuitgangspunt binnen het stappenplan en de verantwoordelijkheidsverdeling is dat LIZ-activiteiten zo dicht mogelijk op de werkvloer worden uitgevoerd.

Basisuitgangspunt binnen de LIZ-leidraad Stappenplan voor het leren van incidenten en de verantwoordelijkheidsverdeling (LIZ-activiteiten verantwoordelijkheidsverdeling) is dat LIZ-activiteiten zo dicht mogelijk op de werkvloer worden uitgevoerd. Het is namelijk in het belang van de veiligheidscultuur en de meldingsbereidheid dat zorgverleners zien wat er met gemelde incidenten gebeurt. Dat wil zeggen, de zorgverlener moet op de hoogte kunnen zijn van analyseresultaten, ingezette verbeteracties en de eventuele resultaten daarvan.

Gelet op de doelmatigheid is het niet altijd nodig om een overkoepelend niveau te betrekken. Toch zijn er wel degelijk situaties denkbaar waarin het zinvol is om een overkoepelend niveau te informeren of om bepaalde LIZ-taken over te dragen. Lees meer in:

Wagner, C. LIZ-activiteiten op verschillende niveaus. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 21-04-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-patientveiligheid/landelijk-programma-patientveiligheid-2008-2012/patientveiligheidsinterventie-liz/liz-leidraad-stappenplan/liz-activiteiten-op-verschillende-niveaus