Derde evaluatie thema’s VMS-Veiligheidsprogramma, EPD-scan, 2019-2022

Nivel-dossier Patiëntveiligheid

Bij ontslag uit het ziekenhuis doorlopen patiënten en zorgverleners het proces van medicatieverificatie. In de praktijk blijkt dat niet altijd te gaan zoals bedoeld. Het Nivel en het Amsterdam Public Health (APH) research institute doen hier onderzoek naar. 

Drie patiëntveiligheidsthema’s uit het VMS-programma (2008-2012) worden geëvalueerd met behulp van de Functional Resonance Analysis Method (FRAM)

Doel

De doelen van de studie zijn:

  • inzicht verkrijgen in de mate waarin de VMS-thema’s anno 2020 in de praktijk zijn geïmplementeerd
  • inzicht verkrijgen in de dagelijkse variatie in zorgprocessen en het aanpassingsvermogen zorgverleners
  • inzicht verkrijgen in de effectiviteit van de FRAM-methode in de ziekenhuissetting.

Ieder van de drie thema’s wordt op tien afdelingen geëvalueerd.

Thema 1: tweede controle high risk medicatie
 

Bij het toedienen van high-risk medicatie voeren verpleegkundigen een risicoanalyse uit om de veiligheid van het toedienproces te waarborgen. Hierbij worden verschillende factoren afgewogen, zoals de bekendheid met de medicatie en de stabiliteit van de patiënt. Door ziekenhuisprotocollen en de praktijk met elkaar te vergelijken, onderzoeken we welke stappen in het toedienproces uitvoerbaar zijn in de dagelijkse praktijk en bij welke stappen verpleegkundigen tegen knelpunten aanlopen en moeten afwijken van het protocol.

Thema 2: medicatieverificatie bij ontslag

De algemene landelijke richtlijnen voor medicatieverificatie bij ontslag uit het ziekenhuis bieden veel ruimte voor eigen invulling. In de dagelijkse praktijk blijkt er dan ook veel variatie te zijn in het uitvoeren van dit proces.
Aan de hand van de Safety-I- en Safety-II-benadering hebben het Nivel en het Amsterdam Public Health (APH) research institute het proces zoals uitgevoerd in de dagelijkse praktijk vergeleken met het proces zoals omschreven in richtlijnen en protocollen.
Inzicht in praktijkvariatie helpt om samen met betrokken zorgprofessionals gerichte aanknopingspunten te vinden om de patiëntveiligheid nog verder te verbeteren.]

Thema 3: screening en monitoring van kwetsbare ouderen

Over het onderzoek

Het onderzoek maakt deel uit van de Monitor Patiëntveiligheid 2019-2022, die wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Nivel voert het onderzoek uit samen met het Amsterdam Public Health research institute van Amsterdam UMC.

Wagner, C. Derde evaluatie thema’s VMS-Veiligheidsprogramma, EPD-scan, 2019-2022. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-patientveiligheid/monitor-patientveiligheid-2019-2022/derde-evaluatie-vms-veiligheidsprogramma