Transparantiemonitor 2018-2019: wat is transparantie in zorg en wat levert het op?

Nivel-dossier Transparantiemonitor

De Transparantiemonitor van het Nivel is een langlopend project dat zich richt op de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert in temen van 'best passende zorg'. In 2018-2019 richtte het onderzoek zich met name op het patiënten- en artsenperspectief op transparantie. 

Toen en nu: van mono- naar multidisciplinair onderzoekTransparantie in de zorg, en begrip met meer dimensies 

Transparantie in de zorg omvat meerdere  aspecten:

  • Van oudsher gaat het over de beschikbaarheid van informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders
  • Tegenwoordig gaat het ook om de informatie over de effecten van verschillende behandelingen.
  • Daarnaast is de bruikbaarheid van informatie steeds belangrijker geworden, bijvoorbeeld bij gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt.

Expertise en gericht op innovatieThema’s Transparantiemonitor 2018-2019

Het onderzoek binnen de Transparantiemonitor 2018-2019 heeft betrekking op al deze aspecten. We richten ons op:

  • Hoe komen patiënten tot informatie over zorgaanbieders?
  • Wat is de reikwijdte van initiatieven onderzocht om de zorg transparant te maken die zijn ontwikkeld, zoals Thuisarts.nl en initiatieven tot samen beslissen?
  • Wat is het artsenperspectief op transparantie in zorg?
  • Wat levert dit op aan transparantie in zorg?

Fundamenten van ons onderzoekResultaten

De resultaten van het onderzoek binnen de Transparantiemonitor 2018-2019 worden beschreven verschillende rapporten en een overkoepelend rapport (zie de rubriek publicaties op deze pagina). In de bijbehorende nieuwsberichten over de onderzoeken kunt u kort de duiding van het onderzoek lezen. 

Bos, N . Transparantiemonitor 2018-2019: wat is transparantie in zorg en wat levert het op?. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 14-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/zorg-vanuit-patientenperspectief/dossier-transparantiemonitor/transparantiemonitor-2018-2019