Transparantiemonitor 2020-2021: behoefte, beschikbaarheid en bruikbaarheid van kwaliteitsinformatie over zorg

Nivel-dossier Transparantiemonitor

Het meerjarige project Transparantiemonitor richt zich op de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert. In het derde onderzoeksjaar zien we de 'brede invulling' van het begrip 'transparantie in de zorg' ook weer terug. We gaan in op de behoefte aan en beschikbaarheid kwaliteitsinformatie over zorg én op de bruikbaarheid van die informatie voor het verbeteren van zorg.

In de eerste twee jaar (2018-2020) van de Transparantiemonitor constateerden we dat de invulling van transparantie in de zorg zich heeft verbreed van kwaliteitsinformatie over geleverde zorg naar informatie over (effecten van) behandelingen. Beide typen informatie kunnen de patiënt keuze-ondersteuning bieden bij het kiezen van een zorgaanbieder en een behandeling.

Expertise en gericht op innovatieTransparantiemonitor 2020-2021: bredere invulling transparantie in de zorg

Waar het voorheen met name ging om de (1) behoefte aan en het (2) beschikbaar maken van kwaliteitsinformatie over geleverde zorg en informatie over (effecten van) behandelingen, zien we ook dat er steeds meer aandacht komt voor de (3) bruikbaarheid van die informatie ter verbetering van de zorg. Er komt steeds meer nadruk op kwaliteitsverbetering van zorg als primair doel van transparantie in de zorg. Deze verbrede invulling van het begrip 'transparantie in de zorg' zien we ook weer terug in het derde onderzoeksjaar van De Transparantiemonitor. We bekijken wat partijen in de zorg vinden van deze veranderende benadering van transparantie. Ook gaan we in op wat die benadering betekent voor de mate waarin transparantie bijdraagt aan het vinden en geven van de best passende zorg.

Fundamenten van ons onderzoekResultaten

De verschillende onderzoeken binnen De Transparantiemonitor 2020-2021 zijn apart gepubliceerd en worden voorzien van ieder een eigen nieuwsbericht. Bij de rubrieken Publicaties en Nieuws op de ze pagina (rechts) kunt u ze vinden.

Voor én door cliënten3 podcasts over 4 jaar Transparantiemonitor

In een driedelige podcast vertellen oud-Nivel-onderzoekers Linda Springvloet en Dolf de Boer over wat de de eerste vier jaar van de Transparantiemonitor heeft opgeleverd. De luisteraar maakt op een laagdrempelige manier kennis met de Transparantiemonitor. Waarom zijn we eigenlijk begonnen met de Transparantiemonitor? Wat viel op aan de resultaten? En wat was de impact van de monitor op patiënten en artsen?

Eerste podcast: samenvatting van de Transparantiemonitor

De Transparantiemonitor onderzoekt hoe informatie over zorgaanbieders en behandelingen tot stand komt en bijdraagt aan de best passende zorg voor de patiënt. In deze eerste aflevering van de Nivel-podcast gaan we in op de algehele bevindingen in de Transparantiemonitor 2020/2021. Wat viel op? Hoe heeft het Nivel onderzoek gedaan? En wat waren de reacties?

De podcast is te beluisteren via:

Tweede podcast: De Transparantiemonitor vanuit patiëntenperspectief

De Transparantiemonitor onderzoekt hoe informatie over zorgaanbieders en behandelingen tot stand komt en bijdraagt aan de best passende zorg voor de patiënt. In deze tweede aflevering van de Nivel-podcast gaan we in op het perspectief van de patiënt. Waar haalt de patiënt informatie vandaan? En hoe zit het met thuishulpsites als Thuisarts.nl en ZorgkaartNederland?

Derde podcast: De Transparantiemonitor vanuit artsenperspectief

De Transparantiemonitor onderzoekt hoe informatie over zorgaanbieders en behandelingen tot stand komt en bijdraagt aan de best passende zorg voor de patiënt. In deze derde aflevering van de Nivel-podcast gaan we in op het perspectief van de arts. Hoe kijken artsen naar transparantie in de zorg? Is het vooral voor de patiënt, of hebben artsen er zelf ook wat aan? En wat vinden artsen eigenlijk van die transparantie?

Bos, N. Transparantiemonitor 2020-2021: behoefte, beschikbaarheid en bruikbaarheid van kwaliteitsinformatie over zorg. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 14-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/zorg-vanuit-patientenperspectief/dossier-transparantiemonitor/transparantiemonitor-derde-jaar