Team - Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem

We presenteren de leden van het onderzoekteam, dat bestaat uit verschillende onderzoekers en een programmaleider.