Deelnemen en deelnemers - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Informatie voor zorgverleners, patiënten, Peilstations

Nivel Zorgregistratie Eerste Lijn heeft voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van zorgdata met veel verschillende partijen te maken. Voor iedere partij bieden we 'informatie op maat' aan.

Voor het beheren en onderhouden van de onderzoeksinfrastructuur Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is deelname van vele eerstelijnszorgverleners essentieel. Op deze pagina vindt u meer informatie over het deelnemen als zorgverlener. Ook presenteren we aan de patiënten van deelnemende zorgverleners informatie op maat over Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Ten slotte vindt u via deze pagina ook specifieke informatie voor onze Peilstations, die een belangrijke rol vervullen in het genereren van cijfers over heersende ziekten.

Informatie voor zorgverleners die willen deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is niet mogelijk zonder de medewerking van deelnemende zorgverleners. Welke zorgverleners kunnen deelnemen? Waarom zou u als zorgverlener deelnemen? Hoe kunt u zich aanmelden? Dit en meer vindt u bij Informatie (deelnemende) zorgverleners. Ook kunt u direct het deelnameformulier invullen.

Informatie voor zorgverleners die al deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Wat houdt het in om uw registraties beschikbaar te stellen? Hoe zit het met de privacy, hoeveel werk kost het? Waarvoor worden de registraties wel en niet gebruikt? Dit en meer vindt u bij Informatie (deelnemende) zorgverleners.

Informatie op maat voor patiënten van deelnemende zorgverleners

Veel zorgverleners in Nederland doen mee aan de gegevensverzameling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Ook uw zorgverlener kan bij ons zijn aangesloten. Wat houdt dit in voor u als patiënt? Ga naar Informatie voor patiënten en lees er meer over. 

Informatie specifiek voor deelnemende Nivel Peilstations

Niet alle onderzoeksvragen over heersende ziekten kunnen worden beantwoord met de routinematig vastgelegde gegevens in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daarom maken we ook gebruik van de aanvullende gegevens die zo’n veertig huisartsenpraktijken wekelijks aanleveren: de Nivel Peilstations.

Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie.

We kijken ernaar uit in contact met u te komen!

Hellwich, M., Overbeek, L. Deelnemen en deelnemers - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 27-03-2024; geraadpleegd op 24-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/deelnemen-en-deelnemers