Informatie voor (deelnemende) zorgverleners - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt en analyseert de zorggegevens die aangesloten zorgverleners, verspreid over het land, routinematig vastleggen in hun elektronische medische dossiers. Onze cijfers worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, door het Nivel zelf en door andere partijen.

Meer wetenMeld u direct aan

Wilt u deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn? Vul het Aanmeldformulier in.

ZorgverlenersWelke zorgverleners kunnen deelnemen? En welke gegevens verzamelen we daar precies van?

We verzamelen de zorggegevens van de disciplines in de eerstelijnszorg die in de linkerkolom hieronder zijn genoemd. Rechts ervan vindt u per discipline welke gegevens we precies verzamelen en gebruiken voor onderzoek. Deze specificaties zijn tevens opgenomen in bijlage 1 van de samenwerkingsovereenkomst, die u ontvangt bij deelname (zie ook onderaan deze pagina).

 Deelnemende eerstelijnszorgverlener  Specificatie van de gegevens die we verzamelen
 Huisartsenpraktijken   specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door huisartsen
 Peilstations*  specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door Peilstations
 Huisartsenposten  specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door huisartsenposten
 Praktijken fysiotherapie  specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door fysiotherapeuten
 Praktijken oefentherapie  specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door oefentherapeuten
 Praktijken diëtetiek  specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door diëtisten
 Praktijken logopedie  specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door logopedisten

* Zo'n 40 van onze deelnemende huisartsenpraktijken zijn op ons verzoek een Nivel Peilstation geworden. De Peilstations leveren aanvullende gegevens over eerstelijnszorg, met name over het optreden van plotselinge veranderingen in het heersende ziektebeeld. Ze spelen een zeer belangrijke rol in onder andere onze griepsurveillance. Meer informatie vindt u bij Methode vaststellen weekcijfers aandoeningen - Surveillance.

ZorgWaarom zou u als zorgverlener deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn?

Door deel te nemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt u het onderzoek van de gezondheidszorg in Nederland mede mogelijk. Op die manier levert u een bijdrage aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Uw bijdrage kost u, zodra u in technische zin aan ons systeem bent aangesloten, geen extra inspanning en levert een schat aan informatie op, die we kunnen inzetten voor onderzoek. De pluspunten op een rij:

  1. Het kost u geen extra inspanning: we maken zoveel mogelijk gebruik van gegevens die u als zorgverlener sowieso registreert voor uw patiëntenzorg. Daardoor interfereren we zo min mogelijk met de gebruikelijke gang van zaken in uw zorgpraktijk.
  2. U ontvangt spiegelinformatie: als deelnemende zorgverlener ontvangt u op uw beurt van het Nivel op maat gemaakte spiegelinformatie over uw praktijk. Hierbij wordt de eigen praktijk vergeleken met alle andere deelnemende zorgpraktijken, zodat u kunt zien welke positie uw praktijk inneemt in de zorg.
  3. U ontvangt wellicht accreditatiepunten: verschillende aangesloten disciplines ontvangen accreditatiepunten voor het deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: fysiotherapeuten aangesloten bij het KNGF krijgen 8 punten per registratieperiode; oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten krijgen 10 punten per jaar.

consensus-handenAangemeld, en dan? De samenwerkingsovereenkomst

Na aanmelding ontvangen de zorgpraktijken ter ondertekening een samenwerkingsovereenkomst met het Nivel. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over het leveren van gegevens door de zorgverlener, het leveren van spiegelinformatie door het Nivel, het privacyreglement en de structuur van governance.

Bij de samenwerkingsovereenkomst horen vijf bijlagen. Deze zijn algemeen geldend en kunt u ter informatie alvast bekijken:

* Folders en posters voor in uw praktijk
Om hun patiënten te informeren over Nivel Zorgregistraties ontvangen zorgpraktijken informatiemateriaal voor in de wachtkamer zodra zij zich hebben ingeschreven. U ontvangt een poster en flyers. Hierin staat ook beschreven hoe patiënten bezwaar kunnen maken tegen opname van hun gegevens.
Extra flyers of posters nodig? Neem contact met ons op: zorgregistraties@nivel.nl. We bieden de poster (A3-print) en de flyer (A6-print dubbelzijdig) ook aan als downloadbare pdf.

patiëntenposter voor in uw praktijk

Poster NZR

patiëntenfolder voor in uw praktijk

Nivel Flyser NZR

 

Samenwerkingsovereenkomst ondertekend, en dan? Data aanleveren

Voor het aanleveren van uw gegevens aan het Nivel dienen er een aantal aanpassingen te worden gedaan in uw EPD. Vind hieronder de handleiding van de verschillende softwareleveranciers. Hier kunt u de handleiding van uw software leverancier raadplegen voor de aanpassingen die gedaan moeten worden.

Handleidingen Extractie van gegevens naar het Nivel

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

Meer wetenMeer informatie?

Wilt u meer weten over deelname aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn? Stuur dan een e-mail met uw vraag. We sturen u dan zo snel mogelijk een reactie.

 

Korteweg, L. Informatie voor (deelnemende) zorgverleners - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 14-03-2023; geraadpleegd op 02-04-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/informatie-voor-deelnemende-zorgverleners