Informatie voor (deelnemende) zorgverleners - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Onderzoek met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is niet mogelijk zonder de medewerking van deelnemende zorgverleners. Welke zorgverleners kunnen deelnemen? Waarom zou u als zorgverlener deelnemen? Hoe kunt u zich aanmelden?

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt en analyseert de zorggegevens die aangesloten zorgverleners, verspreid over het land, routinematig vastleggen in de elektronische medische dossiers van hun patiënten. De eenduidige cijfers over ziekte en zorg die hieruit voortkomen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, door het Nivel zelf en door andere partijen.

Hoe samenwerken?

Om samen te werken hoeft u weinig te doen, hieronder staan de stappen beschreven.

 1. Aanmelden via aanmeldformulier
 2. Samenwerkingsovereenkomst tekenen
 3. Patiënten informeren
 4. Data aanleveren
 5. Spiegelrapportage ontvangen

Welke zorgverleners kunnen deelnemen? En welke gegevens verzamelen we daar precies van?Welke zorgverleners kunnen deelnemen? En welke gegevens verzamelen we daar precies van?

We verzamelen de zorggegevens van huisartsenpraktijken, huisartsenspoedposten, fysiotherapie, oefentherapie en diëtetiek. Per discipline geven we aan welke gegevens we precies verzamelen en gebruiken voor onderzoek, zie hieronder. Deze specificaties zijn tevens opgenomen in bijlage 1 van de samenwerkingsovereenkomst, die u ontvangt bij deelname (zie kopje 2).

 Deelnemende eerstelijnszorgverlener  Specificatie van de gegevens die we verzamelen
 Huisartsenpraktijken   specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door huisartsen
 Peilstations*  specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door Peilstations
 Huisartsenspoedposten (voorheen ‘huisartsenposten’ (HAPs)  specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door huisartsenspoedposten
 Praktijken fysiotherapie  specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door fysiotherapeuten
 Praktijken oefentherapie  specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door oefentherapeuten
 Praktijken diëtetiek  specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door diëtisten

* Zo'n 140 van onze deelnemende huisartsenpraktijken zijn op dit moment ook Nivel Peilstation. De Peilstations leveren aanvullende gegevens over eerstelijnszorg, met name over het optreden van plotselinge veranderingen in het heersende ziektebeeld. Ze spelen een zeer belangrijke rol in onder andere onze griepsurveillance. Meer informatie vindt u bij Methode vaststellen weekcijfers aandoeningen - Surveillance. U kunt zich hier ook voor aanmelden!

Waarom zou u als zorgverlener deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn?

 1. U levert een bijdrage aan het verbeteren van de zorg: uw bijdrage levert een schat aan informatie op, die we inzetten voor onderzoek ter verbetering van de gezondheidzorg.
 2. Het kost u geen extra inspanning: bij deelname nemen wij contact op met de leverancier van uw registratiesysteem voor aansluiting op ons systeem. Het registreren kost u geen extra inspanning; wij maken immers gebruik van de - gepseudonimiseerde - zorggegevens die u sowieso vastlegt.
 3. U ontvangt spiegelinformatie: elk jaar ontvangt u als dank voor uw deelname van het Nivel op maat gemaakte spiegelinformatie over uw praktijk. De geboden zorg van uw praktijk wordt vergeleken met die van andere praktijken. U kunt zien welke positie uw praktijk inneemt en u kunt leren van andere praktijken.
 4. U ontvangt wellicht accreditatiepunten: fysiotherapeuten aangesloten bij het KNGF krijgen 8 punten per registratieperiode; oefentherapeuten en diëtisten krijgen 10 punten per jaar.

1. Aanmelden

Wilt u deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn? Vul dan het Aanmeldformulier in.

2. De samenwerkingsovereenkomst tekenen

Na aanmelding ontvangu u digitaal ter ondertekening de samenwerkingsovereenkomst (algemeen exemplaar, ter inzage) met het Nivel. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over het leveren van gegevens door de zorgverlener, het leveren van spiegelinformatie door het Nivel, het privacyreglement en de structuur van governance. Naast deze overeenkomst ontvangt u van ons enkele bijlagen.

Bij de samenwerkingsovereenkomst horen in totaal vijf bijlagen. Deze zijn algemeen geldend:

3. Patiënten informeren

U zorgt voor de voorlichting aan de patiënt via de poster (A3-print) en folder (A6-print dubbelzijdig) over deelname aan Nivel Zorgregistraties (zie bijlage 5). Hierin staat ook beschreven hoe patiënten bezwaar kunnen maken tegen opname van hun gegevens. We bieden de poster en de flyer ook digitaal aan als downloadbare pdf, zie onderaan deze pagina . Deze kunt u gebruiken voor de wachtkamerschermen.

4. Data aanleveren

Privacybescherming
We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek, opgesteld door Coreon (Commissie Regelgeving Onderzoek).

Huisartsen en Huisartsenspoedposten.

 • De data extracties worden geheel door de ICT-leverancier van uw huisartsen informatie systeem (HIS) verzorgd, hier hoeft u niks voor te doen. Door het tekenen van de akkoordverklaring (bijlage 2) geeft u toestemming van deze uitwisseling.

Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten, Diëtisten

 • Voor het aanleveren van uw gegevens aan het Nivel dient er een aantal aanpassingen te worden gedaan in uw EPD. Hieronder vindt u de handleidingen van de verschillende softwareleveranciers. U kunt (de handleiding van) uw softwareleverancier raadplegen voor de aanpassingen die gedaan moeten worden.
Handleidingen Extractie van gegevens naar het Nivel

5. Spiegelinformatie van uw praktijk

Deelnemers ontvangen jaarlijks een spiegelrapportage in ons portaal, waarmee het zorggebruik van de praktijk kan worden vergeleken met dat van andere deelnemende praktijken. Om uw spiegelinformatie te kunnen bekijken dient u deelnemer te zijn en het contract te hebben getekend. Zodra dit is gebeurd, kunt u inloggen op mijn.nivel.nl. U komt dan in uw eigen - afgesloten - omgeving, met informatie op maat over uw praktijk.

Meer informatie?Meer informatie?

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem contact op met onze relatiebeheerders door een e-mail te sturen naar zorgregistraties@nivel.nl.

Extra flyers of posters nodig? Neem contact op met onze relatiebeheerders door een e-mail te sturen naar zorgregistraties@nivel.nl. Hieronder kunt u de digitale poster en folder downloaden voor op de wachtkamerschermen.

 

patiëntenposter voor in uw praktijk (verticaal)

Poster NZR

Patiëntenposter voor in uw praktijk (horizontaal)

Patientenposter horizontaal

Patiëntenfolder voor in uw praktijk (verticaal)

Nivel Flyser NZR

 

Patiëntenfolder voor in uw praktijk (horizontaal)

Patientenfolder horizontaal

 

 

 

Hellwich, M., Overbeek, L. Informatie voor (deelnemende) zorgverleners - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 23-05-2024; geraadpleegd op 22-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/deelnemen-en-deelnemers/informatie-voor-zorgverleners