Informatie voor (deelnemende) zorgverleners - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Onderzoek met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is niet mogelijk zonder de medewerking van deelnemende zorgverleners. Welke zorgverleners kunnen deelnemen? Waarom zou u als zorgverlener deelnemen? Hoe kunt u zich aanmelden?

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt en analyseert de zorggegevens die aangesloten zorgverleners, verspreid over het land, routinematig vastleggen in hun elektronische medische dossiers. Onze cijfers worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, door het Nivel zelf en door andere partijen.

Meld u direct aanMeld u direct aan

Wilt u deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn? Vul het Aanmeldformulier in.

Welke zorgverleners kunnen deelnemen? En welke gegevens verzamelen we daar precies van?Welke zorgverleners kunnen deelnemen? En welke gegevens verzamelen we daar precies van?

We verzamelen de zorggegevens van de disciplines in de eerstelijnszorg die in de linkerkolom hieronder zijn genoemd. Rechts ervan vindt u per discipline welke gegevens we precies verzamelen en gebruiken voor onderzoek. Deze specificaties zijn tevens opgenomen in bijlage 1 van de samenwerkingsovereenkomst, die u ontvangt bij deelname (zie ook onderaan deze pagina).

 Deelnemende eerstelijnszorgverlener  Specificatie van de gegevens die we verzamelen
 Huisartsenpraktijken   specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door huisartsen
 Peilstations*  specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door Peilstations
 Huisartsenposten  specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door huisartsenposten
 Praktijken fysiotherapie  specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door fysiotherapeuten
 Praktijken oefentherapie  specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door oefentherapeuten
 Praktijken diëtetiek  specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door diëtisten
 Praktijken logopedie  specificatie gebruikte gegevens vastgelegd door logopedisten

* Zo'n 140 van onze deelnemende huisartsenpraktijken zijn op ons verzoek een Nivel Peilstation geworden. De Peilstations leveren aanvullende gegevens over eerstelijnszorg, met name over het optreden van plotselinge veranderingen in het heersende ziektebeeld. Ze spelen een zeer belangrijke rol in onder andere onze griepsurveillance. Meer informatie vindt u bij Methode vaststellen weekcijfers aandoeningen - Surveillance.

Waarom zou u als zorgverlener deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn?Waarom zou u als zorgverlener deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn?

Door deel te nemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt u het onderzoek van de gezondheidszorg in Nederland mede mogelijk. Op die manier levert u een bijdrage aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Uw bijdrage levert een schat aan informatie op, die we kunnen inzetten voor onderzoek. De pluspunten op een rij:

  1. Het kost u geen extra inspanning: we maken zoveel mogelijk gebruik van gegevens die u als zorgverlener sowieso registreert voor uw patiëntenzorg. Daardoor interfereren we zo min mogelijk met de gebruikelijke gang van zaken in uw zorgpraktijk. Het registeren kost u dus geen extra tijd, zodra uw registratiesysteem in technische zin is aangesloten. 
  2. U ontvangt spiegelinformatie: als deelnemende zorgverlener ontvangt u op uw beurt van het Nivel op maat gemaakte spiegelinformatie over uw praktijk. Hierbij wordt de eigen praktijk vergeleken met alle andere deelnemende zorgpraktijken, zodat u kunt zien welke positie uw praktijk inneemt in de zorg en kunt leren door de vergelijking met andere praktijken. 
  3. U ontvangt wellicht accreditatiepunten: verschillende aangesloten disciplines ontvangen accreditatiepunten voor het deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: fysiotherapeuten aangesloten bij het KNGF krijgen 8 punten per registratieperiode; oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten krijgen 10 punten per jaar.

Aangemeld, en dan? De samenwerkingsovereenkomst tekenenAangemeld, en dan? De samenwerkingsovereenkomst tekenen

Na aanmelding ontvangen de zorgpraktijken ter ondertekening een samenwerkingsovereenkomst (algemeen exemplaar, ter inzage) met het Nivel. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over het leveren van gegevens door de zorgverlener, het leveren van spiegelinformatie door het Nivel, het privacyreglement en de structuur van governance.

Interesse? Bekijk ook de vijf bijlagen bij de samenwerkingsovereenkomst alvast

Bij de samenwerkingsovereenkomst horen in totaal vijf bijlagen. Deze zijn algemeen geldend:

* Folders en posters voor in uw praktijk
Om hun patiënten te informeren over Nivel Zorgregistraties ontvangen zorgpraktijken informatiemateriaal voor in de wachtkamer zodra zij zich hebben ingeschreven. U ontvangt een poster en flyers. Hierin staat ook beschreven hoe patiënten bezwaar kunnen maken tegen opname van hun gegevens.
Extra flyers of posters nodig? Neem contact met ons op: zorgregistraties@nivel.nl. We bieden de poster (A3-print) en de flyer (A6-print dubbelzijdig) ook aan als downloadbare pdf.

patiëntenposter voor in uw praktijk (verticaal)

Poster NZR

patiëntenposter voor in uw praktijk (horizontaal)

Patientenposter horizontaal

patiëntenfolder voor in uw praktijk

Nivel Flyser NZR

 

Samenwerkingsovereenkomst ondertekend, en dan? Data aanleveren

Voor het aanleveren van uw gegevens aan het Nivel dienen er een aantal aanpassingen te worden gedaan in uw EPD. Hieronder vindt u de handleidingen van de verschillende softwareleveranciers. U kunt (de handleiding van) uw softwareleverancier raadplegen voor de aanpassingen die gedaan moeten worden.

Handleidingen Extractie van gegevens naar het Nivel

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek, opgesteld door de Coreon, de Commissie Regelgeving Onderzoek.

Naar de spiegelinformatie van uw praktijkNaar de spiegelinformatie van uw praktijk

Om uw spiegelinformatie te kunnen bekijken dient u deelnemer te zijn en het contract te hebben getekend (zie hierna). Zodra dit is gebeurd, kunt u inloggen in op mijnnivel.nl. U komt dan in uw eigen, afgesloten omgeving, met informatie op maat over uw praktijk. 

Meer informatie?Meer informatie?

Wilt u meer weten over deelname aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn? Stuur dan een e-mail met uw vraag. We sturen u dan zo snel mogelijk een reactie.

 

Hellwich, M., Overbeek, L. Informatie voor (deelnemende) zorgverleners - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 28-09-2023; geraadpleegd op 02-12-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/deelnemen-en-deelnemers/informatie-voor-zorgverleners