Afgesloten
2018

Astma- en COPD-Monitor 2016-2018: zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD

Duur: jan 2017 - dec 2018

Achtergrond
De astma-/COPD-monitor loopt al sinds 2001. Met de monitor wordt de situatie van mensen met astma of COPD in kaart gerbracht, alsmede ontwikkelingen hierin. Hiervoor maken we gebruik van een representatief panel van circa 800 mensen met een medische diagnose astma of COPD.

Doel
In deze monitor 2016-2018 monitoren we hoe de situatie van mensen met astma of COPD zich over de jaren heen ontwikkelt op het gebied van kwaliteit van leven, zorg, zelfzorg, inkomen en maatschappelijke participatie.

Methode
Online en schriftelijke vragenlijsten: driemaal per jaar vullen de panelleden een vragenlijst in over hun kwaliteit van leven, participatie, zorggebruik en ervaringen met de zorg, zelfmanagement, maatschappelijke participatie en werk en inkomen.

Resultaat
Trendcijfers over aspecten kwaliteit van leven, zorg, zelfzorg, inkomen en maatschappelijke participatie van mensen met astma en COPD via trendrapportages en factsheets.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Longfonds (voorheen Astma Fonds)