Start
april 2019

Longontsteking nabij geiten- en pluimveehouderij: vervolgstudie naar oorzaken en monitoring van risico, 2019-2024

Duur: jul 2019 - dec 2024

Achtergrond

Na het rapport “Veehouderij en gezondheid omwonenden; VGO” uit 2016 zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de gezondheid van omwonenden van veehouderijen in vijf provincies. Deze studies kregen veel aandacht van beleidsmakers, maatschappelijke groeperingen en (bezorgde) burgers. Eén belangwekkend terugkerend resultaat is een verhoogd risico op longontsteking rondom geitenbedrijven.

Doel

Om dit risico te monitoren en mogelijke oorzaken ervan op te sporen vindt aanvullend onderzoek plaats onder omwonenden en onder geitenhouders. Naast het verifiëren van het verhoogde risico op longontsteking in de studiegebieden gaan we na wat mogelijke veroorzakende pathogenen van longontsteking bij omwonenden van geitenbedrijven zijn. Die oorzaken kunnen te maken hebben met dier-gerelateerde pathogenen, het composteren van potstalmest of met componenten van fijn stof (inclusief micro-organismen) die nu nog niet te duiden zijn. Het onderzoek richt zich bovendien op het in kaart brengen van luchtwegproblematiek bij geitenhouders en of dit aanwijzingen bevat voor risico’s voor omwonenden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Projectpartners
RIVM, het Institute for Risk Assessment van Universiteit Utrecht IRAS-UU en Wageningen Bioveterinary Research