Publicatie

Publicatie datum

Afname in zorggebruik van zwangeren en pas bevallen vrouwen in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost aan het begin van de coronapandemie. COVID-GP Factsheet 2: Huisartsenzorg voor zwangeren en pas bevallen vrouwen.

Dijkshoorn, L., Rijpkema, C., Ramerman, L., Homburg, M., Bos, N., Beugel, G., Groenhof, F., Schouwenaars, N., olde Hartman, T., Muris, J., Jansen, D., Feijen-de Jong, E., Verheij, R., Berger, M., Peters, L. Afname in zorggebruik van zwangeren en pas bevallen vrouwen in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost aan het begin van de coronapandemie. COVID-GP Factsheet 2: Huisartsenzorg voor zwangeren en pas bevallen vrouwen. Utrecht: Nivel, 2021. 9 p.
Download de PDF
Serie: COVID-GP - Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenzorg: lessen van de coronapandemie 2020

Kernpunten
- Tijdens de coronapandemie, in de periode van 1 februari tot 30 september 2020, is het zorggebruik van zwangeren en pas bevallen vrouwen in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost lager dan het zorggebruik in dezelfde periode in 2019.
- In het eerste coronajaar (2020) waren er voor zwangeren en pas bevallen vrouwen naar verhouding meer telefonische consulten en minder fysieke consulten in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost in vergelijking met 2019.
- In het begin van de coronapandemie hadden meer zwangeren en pas bevallen vrouwen met psychische klachten en problemen met de spijsvertering contact met de huisartsenpraktijk dan in dezelfde periode in 2019