Publicatie

Publicatie datum

Drukte en uitgestelde zorgvraag door de coronapandemie: regionale verschillen. Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk.

Batenburg, R., Vis, E., Keuper, J., Bosmans, M., Leemrijse, C. Drukte en uitgestelde zorgvraag door de coronapandemie: regionale verschillen. Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk. Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
Op verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (directie Innovatie en Zorgvernieuwing) heeft het Nivel eind april alle Nederlandse huisartsenpraktijken aangeschreven. In totaal gaven 1.443 huisartsenpraktijken inzicht in de veranderingen die hebben plaatsgevonden in hun praktijk sinds de coronapandemie. Deze enquête zal in juli 2020 herhaald worden.

Kernbevindingen
Met de versoepeling van de coronamaatregelen, die vanaf 11 mei 2020 stapsgewijs is ingezet, verwacht een meerderheid van de huisartsen extra ondersteuning nodig te hebben om aan de te verwachten drukte en uitgestelde zorgvraag te voldoen. Verschillen in deze drukte en uitgestelde zorgvraag tussen provincies stroken grotendeels met de verschillen waarin de pandemie zich in april voordeed.