Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Behoefte aan zorg en ondersteuning tijdens uitbraak coronavirus (COVID-19-pandemie). Update week 12, 2020 (16-22 maart).

Bosmans, M., Zwart, F. de, Brabers, A., Jong, J. de, Dückers, M. Feitenblad. Behoefte aan zorg en ondersteuning tijdens uitbraak coronavirus (COVID-19-pandemie). Update week 12, 2020 (16-22 maart). Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
Op verzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort het Nivel met behulp van een online vragenlijst onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg of burgers in Nederland behoefte hebben aan zorg of ondersteuning in verband met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de gevolgen daarvan.