Publicatie

Publicatie datum

Passende transparantie voor passende en uitkomstgerichte zorg. De Transparantiemonitor 2021/2022 – overkoepelend rapport.

Boer, D. de, Doorduijn, A., Zagt, A., Jong, J. de, Friele, R., Bos, N. Passende transparantie voor passende en uitkomstgerichte zorg. De Transparantiemonitor 2021/2022 – overkoepelend rapport. Utrecht: Nivel, 2022. 21 p.
Download de PDF
Serie: de Transparantiemonitor 2021/2022

In de Transparantiemonitor wordt jaarlijks onderzocht hoe transparantie in de zorg zich ontwikkelt in de zorg en hoe dat bijdraagt aan de best passende zorg. Hiertoe worden meningen en ervaringen van patiënten en zorgverleners in kaart gebracht en vinden verschillende deelstudies plaats naar specifieke thema’s zoals samen beslissen, thuisarts.nl of metingen van patiëntervaringen. Deze activiteiten worden gepubliceerd in deelrapporten. Het rapport dat voor u ligt schetst de belangrijkste bevindingen en rode draden die uit de deelrapporten van het vierde jaar van de Transparantiemonitor naar voren komen. Deze bevindingen zijn waar mogelijk in het licht geplaatst van actuele discussies over passende en houdbare zorg.
Gegevensverzameling