Nivel-cijfers 'Burgers over gezondheidszorg'

Op basis van regelmatige peilingen met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Hoe denkt de Nederlandse burger over de zorg; de kwaliteit ervan, de toegankelijkheid? En welke mate van vertrouwen is er? Dit en meer monitort het Nivel, aan de hand van verschillende peilingen onder vele burgers van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Hebben burgers in Nederland evenveel vertrouwen in de zorg als voorheen? Hoeveel mensen wisselen jaarlijks van zorgverzekeraar, en waarom? Hoe solidair zijn burgers als het gaat om zorgverlening aan een voor hen onbekende medeburger? Met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg peilt het Nivel hoe de Nederlandse burger denkt over de zorg. Jaarlijks presenteren we de resultaten van de peilingen direct online en/of als downloadable pdf's.

Peilingen met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg bestaat momenteel uit ongeveer 12.000 personen van 18 jaar en ouder en wordt regelmatig aangevuld en ververst. Het heeft tot doel om onder de algemene bevolking in Nederland meningen en kennis over de gezondheidszorg en de verwachtingen en ervaringen hiermee te meten. Bij een peiling krijgt ieder panellid een (online) vragenlijst voorgelegd, bij de barometer-peilingen gebeurt dit drie à vier keer per jaar. Doorgaans is de respons bij een peiling hoog. De resultaten van de metingen publiceren we altijd op onze website en zijn via deze pagina te bereiken.

Wat: cijfers over ziekten en zorgJaarlijkse kerncijfers Gezondheid en zorg vanuit het perspectief van de burger

Sinds 2016 stelt het Nivel elk jaar Kerncijfers Gezondheid en zorg vanuit het perspectief van de burger op. Burger worden hiervoor bevraagd over vier thema's:

  1. bejegening door de huisarts
  2. gezamenlijke besluitvorming over een behandeling, met de huisarts of medisch specialist
  3. toegang tot zorg
  4. tevredenheid met het vervullen van sociale rollen en activiteiten

Ook vindt u hier de kerncijfers van voorgaande jaren als downloadable publicaties bij elkaar.
De kerncijfers verschijnen overigens niet alleen op de Nivel-website, maar ook op de site Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ). Hier vindt u ook vele andere kerncijfers die het ministerie van VWS inzet voor zijn beleid.

Barometer Vertrouwen in de gezondheidzorgNivel Barometer Vertrouwen in de gezondheidzorg

Al vanaf 1997 bestaat de Nivel Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg, waarmee we eerst jaarlijks en momenteel om het jaar metingen verrichten. De Barometer geeft weer hoeveel vertrouwen respondenten hebben in een beroepsgroep of instelling: ‘heel veel’, ‘veel’, ‘weinig’ of ‘heel weinig’. Ook kunnen ze ‘geen mening’ kiezen.

Barometer Solidariteit in het Nederlandse zorgstelselNivel Barometer Solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel

Sinds 2013 wordt om het jaar gemeten hoe het gesteld is met de solidariteit in de zorg. De Nivel Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel geeft de solidariteit in het zorgstelsel weer door de betalingsbereidheid voor de zorg te meten onder de algemene bevolking in Nederland.

Barometer Wisselen van zorgverzekeraarNivel Barometer Wisselen van zorgverzekeraar

Ieder jaar zijn verzekerden in de gelegenheid om te wisselen van zorgverzekeraar. Sinds 2005 meten we jaarlijks met de Nivel Barometer Wisselen van Zorgverzekeraar in het Consumentenpanel Gezondheidszorg hoeveel mensen van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt.

Meer weten?Meer weten?

Voor vragen over onderzoek:
Dr. Anne Brabers, projectleider Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg en senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing
[T] 030 272 98 55
[E] a.brabers@nivel.nl

Voor panelleden:
[T] 030 272 96 62 (bij voorkeur van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur)
[E] consumentenpanel@nivel.nl

 

Brabers, A. Nivel-cijfers 'Burgers over gezondheidszorg'. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 18-12-2023; geraadpleegd op 01-03-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/resultaten-van-onderzoek/burgers-over-gezondheidszorg