Meldingsbereidheid, Registratie, Analyse en Duurzaam verbeteren
Door op een element uit onderstaand figuur te klikken, wordt u verwezen naar relevante informatie behorend bij het desbetreffende onderdeel. Deze informatie is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en literatuur. Hierbij kunt u denken aan:
  • verschillen tussen type incidenten;
  • overzicht van betrokken personen met hun verantwoordelijkheden;
  • een procesbeschrijving;
  • overzicht van retrospectieve oorzakenanalysemethoden;
  • hoe te verbeteren.

 

 

Juridisch kader
Verwijst u naar het juridisch kader rondom LIZ.

Ervaringen per zorgsector
Verwijst u naar de praktijksituatie per zorgsector gebaseerd op onderzoeksresultaten en de gehanteerde onderzoeksmethode.