Onderzoeksprogramma Zorg vanuit Patiëntenperspectief

Het is cruciaal om te weten hoe patiënten de gezondheidszorg ervaren en wat ze vinden van de kwaliteit van die zorg. Met deze kennis stimuleren we zorgaanbieders om zo patiëntgericht mogelijk te werken en dragen we bij aan een betere zorg.

Onderzoeksprogramma Zorg vanuit Patiëntenperspectief

De gezondheidszorg dient bij te dragen aan een betere gezondheid en hogere levenskwaliteit van de patiënt. Om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg goed te kunnen beoordelen is het essentieel de mening van de patiënt te kennen en erbij te betrekken.

Kernvragen

  • Wat vinden patiënten van de zorg en welke keuzes maken zij hierin?
  • Hoe kunnen we ze betrekken bij hun eigen zorg?
  • Hoe kunnen we patiëntervaringen het best registreren, interpreteren en gebruiken?
  • Wat vinden patiënten belangrijk? Krijgen ze wat ze willen en in hoeverre verschilt dat tussen zorgaanbieders?

Het Nivel onderzoektHet Nivel onderzoekt …
Binnen het onderzoeksprogramma Zorg vanuit Patiëntenperspectief doen we onderzoek op verschillende vlakken binnen de zorg bekeken vanuit de patiënt zelf. We gebruiken hier verschillende methoden voor. We noemen vier projecten:

1. Patient Reported Experience Measures (PREMs)
Patient Reported Experience Measures (PREMs) zijn enquêtes waarin we de patiënt vragen stellen over de kwaliteit van de geboden zorg. Een bekend voorbeeld van PREMs in Nederland is de Consumer Quality Index (CQI) die we hebben ontwikkeld, waarmee het meten van klantervaringen in de eerste lijn op een gestandaardiseerde manier plaatsvindt.

2. Patient Reported Outcome Measures (PROMs)
We kijken ook naar de resultaten van de zorg zoals de patiënten die ervaren. Dit noemen we Patient Reported Outcome Measures (PROMs). Een cruciale vraag voor de komende jaren is hoe we informatie van patiënten beter kunnen gebruiken en interpreteren.

Quote Dolf de Boer

3. Onderzoek met het Burgerplatform van het Nivel
Om meer en dieper inzicht te krijgen in wat patiënten en burgers bezighoudt maken we regelmatig gebruik van ons Burgerplatform. Dit bestaat uit een groep burgers en/of patiënten die regelmatig en in wisselende samenstelling bij elkaar komen om een complex vraagstuk te bespreken.
Door introducties, interactieve oefeningen en de kruisbestuiving die plaatsvindt tussen de deelnemers registreren we hoe burgers aankijken tegen ingewikkelde vraagstukken in de zorg.
De uitkomsten van het platform helpen beleidsmakers en andere stakeholders om beleid verder te ontwikkelen en dat beleid goed uit te leggen aan burgers en patiënten.

4. De Transparantiemonitor
In de Nivel-Transparantiemonitor wordt jaarlijks wordt onderzocht hoe de transparantie in de zorg zich ontwikkelt en wat transparantie oplevert voor het vinden van de best passende zorg voor patiënten.

Folder Transparantiemonitor 2018-2022
Folder Transparantiemonitor 2018-2022


De Transparantiemonitor bestaat uit verschillende onderdelen die elk jaar worden herhaald.

Onderdelen Transparantiemonitor

 

Verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijkVerbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk
De manier waarop we verbinding maken tussen onderzoek, beleid en praktijk hangt af van de context en van het soort onderzoek.

Nauwe samenwerking met betrokken partijen en patiënten
Bij het opzetten en uitvoeren van een project werken we het liefst nauw samen met betrokken partijen en patiënten. Hiertoe maken we gebruik van de inbreng van begeleidingscommissies, focusgroepen, het Burgerplatform en interviews. Ook werken we samen met beleidsmakers, vaak deels op locatie.

Zelfstandig onderzoek in contact met onderzoeksveld
Waar intensieve samenwerking om praktische of principiële redenen minder voor de hand ligt, voeren we een onderzoek zelfstandig uit. Dit kan voorkomen wanneer samenwerking de onafhankelijkheid van de onderzoekers in de weg staat. Wanneer we een project zelfstandig uitvoeren houden we wel contact met de mensen die werken binnen ons onderzoeksveld. Op die manier sluiten resultaten altijd goed aan bij wat de praktijk nodig heeft. Bij samenwerkingsprojecten en co-creatie wisselen we al tijdens het onderzoeksproces kennis uit. Zodoende heeft het onderzoek al impact voordat de uiteindelijke resultaten beschikbaar zijn.

Verbinding

 

Maatschappelijke impactMaatschappelijke impact
Ons onderzoek heeft een aantal directe maatschappelijke effecten die duidelijk zichtbaar zijn in de zorg. Het gebruik van de ingevulde PROMs en PREMs en de verhalen van patiënten in onze onderzoeken dragen indirect bij aan een betere positie van de patiënt. Waar mogelijk neemt deze zelf beslissingen over zijn/haar zorg.
 

OnderzoeksteamOnderzoeksteam
Nivel-onderzoekers werkzaam binnen ons onderzoeksprogramma:

Dolf de BoerDr. Dolf de Boer
Programmaleider Zorg vanuit Patiëntenperspectief,
aanspreekpunt Burgerplatform en Transparantiemonitor
Nanne BosDr. Nanne Bos
Senior onderzoeker Zorg vanuit Patiëntenperspectief,
aanspreekpunt Toolbox Horen, Zien en Spreken
Yvonne JornaYvonne Jorna MSc
Junior onderzoeker Zorg vanuit Patiëntenperspectief
Marlon RolinkMarlon Rolink MSc
Junior onderzoeker Zorg vanuit Patiëntenperspectief
Linda SpringvloetDr. Linda Springvloet
Postdoc onderzoeker Zorg vanuit Patiëntenperspectief,
aanspreekpunt Transparantiemonitor
Mattanja TriemstraDr. Mattanja Triemstra
Senior onderzoeker Zorg vanuit Patiëntenperspectief,
aanspreekpunt PROMs, PREMs en de CQ-Index
 

LinksLinks
De volgende links geven een indruk van ons onderzoek op het gebied van zorg vanuit patiëntenperspectief.