Betere urgentie-inschatting op de huisartsenpost door aangepaste triagecriteria
Nieuws
21-09-2021

Betere urgentie-inschatting op de huisartsenpost door aangepaste triagecriteria

De Nederlandse Triage Standaard is continue in ontwikkeling om de triage voor een bezoek aan de huisartsenpost te verbeteren. De triage wordt zo goed mogelijk afgestemd op de zorgvraag en de urgentie van de patiënt. Dankzij recente wijzigingen in de triagecriteria kon de triagist op de huisartsenpost een betere inschatting maken van de urgentie, waardoor vaker de juiste urgentiecategorie werd toegekend. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van de stichting Nederlandse Triage Standaard.

Voorafgaand aan een bezoek aan de huisartsenpost (HAP) heeft een patiënt altijd eerst contact met een triagist. Tijdens de triage wordt op basis van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) een urgentiecategorie (U0 uitval vitale functies – U5 geen kans op schade) toegekend aan de gezondheidsklacht(en) waarvoor een patiënt belt met de huisartsenpost. Door middel van triagecriteria uit de NTS wordt de urgentie bepaald; die urgentie kan de triagist naar eigen beoordeling nog aanpassen.

Triagecriteria aangepast

De NTS heeft in 2018 en 2019 de triagecriteria van een aantal ingangsklachten aangepast (voor braken, trauma, oogklachten, arm- of beenklachten, wond en drain/sonde/katheter). Hiermee is getracht de toekenning van de urgentiecategorie verder te optimaliseren.

Betere inschatting van urgentie

Tussen 2017 en 2019 is het aantal contacten waarbij achteraf de urgentiecategorie nog is aangepast ongeveer gehalveerd. Triagisten zelf vermoeden dat dit komt door de verbeteringen van de triagecriteria in de NTS-protocollen en in de triagegesprekken, waardoor al in eerste instantie een betere inschatting van de urgentie wordt gemaakt. Vooral de wijzigingen in de triagecriteria van de ingangsklachten braken en trauma zorgen voor minder aanpassingen van de urgentiecategorie achteraf.

Fragment uit het rapport Veranderingen in de urgentietoekenning door de triagist na wijzigingen in de triagecriteria Nederlandse Triage Standaard. Tussen 2017 en 2019 is de urgentiecategorie minder vaak aangepast. Een verdeling is gemaakt in de leeftijd van de patiënt.
fragment uit het rapport Veranderingen  in de urgentietoekenning door de triagist na wijzigingen in de triagecriteria Nederlandse Triage Standaard

Streven naar eenduidig registreren bij doorverwijzingen naar een ander specialisme

Bij een aantal klachten wordt vanuit de triage doorverwezen naar een ander specialisme, zoals de spoedeisende hulp of de specialistische thuiszorg. Bij een doorverwijzing gaan triagisten verschillend om met het toekennen van de urgentiecategorie. Sommige triagisten laten de oorspronkelijke urgentie U3 (reële kans op schade) staan, omdat de patiënt binnen enkele uren gezien moet worden. Andere triagisten passen de urgentie aan naar U5 (geen kans op schade), omdat de huisartsenpost zelf niet meer de zorg biedt. Triagisten stellen voor om in het systeem van de NTS beter vast te leggen wat de vervolgactie moet zijn, om zo beter zicht te krijgen op doorverwijzingen.

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn over triage op de huisartsenpost in de periode 2017-2019. Triagisten van verschillende huisartsenposten door heel Nederland hebben tijdens een focusgroep meer verdieping gegeven aan de gevonden resultaten.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.