Methode vaststellen weekcijfers aandoeningen - Surveillance

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruikt de methode Surveillance voor het verzamelen van de wekelijkse zorggegevens over gezondheidsproblemen. We registreren en analyseren de registraties van honderden huisartsenpraktijken verspreid over het hele land. Daar bovenop werken we samen met de Nivel Peilstations: huisartsenpraktijken die wekelijks hun gegevens beschikbaar stellen, zodat wij het plotseling optreden van infectieziekten direct kunnen signaleren.

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen - Nivel Surveillance

Nivel Surveillance maakt deel uit van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR). De verzamelde gegevens worden geanalyseerd en gebruikt voor onderzoek. Organisaties en onderzoekers van buiten het Nivel kunnen op verzoek en tegen betaling ook gebruikmaken van de gegevens.

Surveillance

Gegevensbronnen SurveillanceMethode Surveillance: doorlopende monitoring plotselinge veranderingen in ziektepatronen

Surveillance beschikt over twee belangrijke databronnen:

  1. Routinematig vastgelegde gegevens door honderden huisartsenpraktijken in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: aan de hand van deze gegevens die we wekelijks ontvangen, signaleren en rapporteren we plotselinge veranderingen in ziektepatronen, zoals bij een griepepidemie of een uitbraak van een andere infectieziekte.
  2. Aanvullende gegevens van zo’n 40 Peilstations: niet alle onderzoeksvragen kunnen we beantwoorden met de routinematig vastgelegde gegevens in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daarom maken we ook gebruik van de aanvullende gegevens die onze Peilstation-huisartsenpraktijken aanleveren. Zo rapporteren onze Peilstations wekelijks over het aantal patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld. Zie ook www.nivel.nl/nl/griep en www.rivm.nl/griep.
  3. Daarnaast nemen de ongeveer 140 Peilstations monsters af bij patiënten met ofwel griepachtige klachten (IAZ) ofwel klachten die duiden op een andere acute respiratoire infectie (ARI). Het RIVM onderzoekt deze IAZ- én ARI-monsters op meer dan alleen een influenzavirus, namelijk ook op andere luchtwegvirussen. Als 10% van enkel de IAZ-monsters een influenzavirus bevat, wordt voldaan aan het tweede criterium om te spreken van een griepepidemie.

Peilstations van het Nivel

  • Zo'n veertig huisartsenpraktijken: praktijken die als Peilstation zijn aangesloten bij Nivel Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, leveren gegevens over een aantal ziektebeelden, gebeurtenissen en verrichtingen die niet uit routinematig vastgelegde zorgdata verkregen kan worden.
  • Verspreid over het hele land: de Peilstation-praktijken zijn verspreid over het hele land, zowel stad als platteland.
  • 0,9% van de Nederlandse bevolking: samen zien deze praktijken ongeveer 0,9% van de Nederlandse bevolking.
  • Sinds 1970: met de Peilstations verzamelen we al sinds 1970 gegevens, waardoor we cijfers goed kunnen vergelijken.
  • Informatie over griep, COVID-19 én andere luchtwegvirussen: onder meer met de gegevens van de Peilstations genereren we de wekelijkse cijfers over griepachtige klachten en andere acute luchtweginfecties.

Methode vaststellen weekcijfers alle aandoeningen in de Nivel Surveillance BulletinsWerkwijze vaststellen van de wekelijkse cijfers aandoeningen

De weekcijfers over aandoeningen in het Surveillance Bulletin van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn worden berekend als: 'het aantal personen dat de huisarts in die week heeft geraadpleegd voor bepaalde symptomen of aandoeningen, gedeeld door het totaal aantal ingeschreven patiënten in de praktijk' (zorgprevalentiecijfers).

Gebruikte methode weekcijfers alle aandoeningen in de Nivel Surveillance Bulletins

Berekening cijfers baby's: ‘kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 maanden’
Aangezien baby’s niet direct bij de geboorte worden ingeschreven bij een huisartsenpraktijk, zijn de cijfers voor 0-jarigen in principe gebaseerd op kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 maanden.

Nieuw-ingeschreven patiënten: leeftijdsgroep ‘onbekend’
Van nieuw-ingeschreven patiënten, onder wie ook baby’s, zijn niet altijd direct leeftijd en geslacht bekend bij het Nivel. Bij uitsplitsing naar leeftijd komen deze nieuwe patiënten in de leeftijdsgroep ‘onbekend’.

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

 

Hendriksen, J., Hooiveld, M.. Methode vaststellen weekcijfers aandoeningen - Surveillance. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 17-01-2023; geraadpleegd op 31-01-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methoden/methode-vaststellen-weekcijfers-aandoeningen-surveillance