Werkwijze vaststellen Nivel-cijfers ziekten en zorg

De generieke werkwijze van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor het vaststellen van cijfers over ziekten is kortweg ‘verzamelen - analyseren - rapporteren’:

Werkwijze Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Met deze werkwijze genereren we acht soorten van cijfers, verdeeld over de categorieën ziekten en zorg:

Soorten Nivel-cijfers over ziekte en zorg

Binnen de twee categorieën Nivel-cijfers over ziekten en cijfers over zorg bieden we in totaal acht soorten cijfers aan:

Voor het samenstellen van acht verschillende soorten cijfers die we presenteren, gebruiken we verschillende bronnen en methoden. We lichten toe:

 • op welke databronnen we de cijfers baseren
 • hoe representatief die bronnen zijn
 • hoe de oorspronkelijke data zijn bewerkt.

Methoden vaststellen cijfers Nivel Zorgregistraties Eerste lijnMethoden vaststellen Nivel-cijfers ziekten

Voor het opstellen van de Nivel-cijfers over voorkomende ziekten, per week en op jaarbasis, leggen we uit hoe we te werk gaan en welke methoden we hierbij inzetten.

 • wat is de rol van Nivel Surveillance?
 • wat is de rol van de Nivel Peilstations?
 • wat is de rol van de  in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn?

Methoden vaststellen cijfers Nivel Zorgregistraties Eerste lijnMethoden vaststellen Nivel-cijfers zorg verleend in de eerste lijn

We leggen uit hoe de cijfers over zorg verleend in de eerste lijn tot stand komen, per zorgdiscipline. We geven per zorgverlener een verantwoording voor de kwaliteit en representativiteit van de cijfers over zorggebruik en kwaliteit van die verleende zorg. Dit doen we door per zorgdiscipline in ieder geval informatie te geven over:

 • de omvang van de gegevensverzameling en geografische spreiding
 • de representativiteit van de cijfers
 • de inhoud van de gegevensverzameling (welke gegevens verzamelen we)
 • de manier waarop we de gegevens verzamelen
 • de berekening van de cijfers
 • de kwaliteitscontrole op de cijfers

 

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek, opgesteld door Coreon (Commissie Regelgeving Onderzoek).

 

Disclaimer

Wij doen ons best om onze onderzoeksresultaten zo begrijpelijk mogelijk te presenteren. De onderzochte materie is echter complex. Wij staan in voor de juistheid van onze cijfers, maar wij kunnen geen verantwoording aanvaarden voor conclusies die derden op deze cijfers baseren. Wij zijn daarnaast continue bezig met het verbeteren van ons onderzoek. Een voorbeeld is het verbeteren van de methodologie of het toevoegen van gegevens van praktijken die op een later moment zijn binnengekomen. Hierdoor kunnen veranderingen optreden in de cijfers. Bij het gebruik van cijfers is het daarom van belang om bij de verwijzing altijd aan te geven van welke pagina de gegevens afkomstig zijn en wanneer de website is bezocht.

 

Hooiveld, M., Hek, K., Overbeek, L. Methoden vaststellen Nivel-cijfers ziekten en zorg. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 16-05-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methoden/vaststellen-cijfers-zorgverlening