Methoden vaststellen cijfers zorgverlening eerste lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Hoe worden de cijfers over zorg verleend door huisarts, huisartsenspoedpost (voorheen ‘huisartsenpost’ (HAP)), fysiotherapeut, oefentherapeut, diëtist of logopedist vastgesteld? 

We leggen uit hoe de cijfers over zorg verleend in de eerste lijn tot stand komen, per zorgdiscipline. We geven per zorgverlener een verantwoording voor de kwaliteit en representativiteit van de cijfers over zorggebruik en kwaliteit van die verleende zorg. Dit doen we door per zorgdiscipline in ieder geval informatie te geven over:

  • de omvang van de gegevensverzameling en geografische spreiding
  • de representativiteit van de cijfers
  • de inhoud van de gegevensverzameling (welke gegevens verzamelen we)
  • de manier waarop we de gegevens verzamelen
  • de berekening van de cijfers
  • de kwaliteitscontrole op de cijfers

 

 

 

Overbeek, L. Methoden vaststellen cijfers zorgverlening eerste lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 12-04-2024; geraadpleegd op 18-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methoden/vaststellen-cijfers-zorgverlening-eerste-lijn