Zorg bij de fysiotherapeut - aard en omvang

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We geven inzicht in de zorg die de eerstelijnszorg fysiotherapeut biedt. U vindt in dit onderdeel informatie over de populatie die de fysiotherapeut bezoekt, en ook over het zorgproces, de zorginhoud en de zorgevaluatie bij de fysiotherapeut.

Fysiotherapie is een paramedische discipline gericht op het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen, bij behoud en bij achteruitgang. Fysiotherapeut is een beschermd beroep. Dit betekent dat een fysiotherapeut de vierjarige HBO-studie heeft afgerond en tevens een BIG-registratie moet bezitten.

FysiotherapeutRol fysiotherapeut in de eerstelijnszorg


Een fysiotherapeut gaat - kortgezegd - als volgt te werk in het behandeltraject van een patiënt: via een proces van klinisch redeneren komt de fysiotherapeut tot een specifiek fysiotherapeutische diagnose, op basis waarvan hij of zij de therapeutische en/of preventieve interventies uitvoert. Meer informatie vindt u in het Beroepsprofiel Fysiotherapeut, vastgelegd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Wat valt op, als we de verschillende overzichten op de onderliggende pagina's bekijken:

Kernpunten fysiotherapeutische zorg, 2021 en voorgaande jaren

Patiëntkenmerken

 

(van patiënten met minstens één geregistreerd consult in 2021)

 

 • Van de patiënten bij de fysiotherapeut is 59 procent vrouw.
 • De gemiddelde leeftijd van patiënten is ruim 48 jaar.
 • Het gemiddelde aantal patiënten per praktijk lijkt weer hersteld in 2021 na een forse daling in 2020.

Trendwatching: bekijk het overzicht van patiëntkenmerken over meerderde jaren

Prestatiecodes
(gebruikt in kalenderjaar 2021)

 • 68 procent van de behandelingen betreft een zitting reguliere fysiotherapie
 • Er is een sterke stijging in 2021 van het gemiddelde aantal prestatiecodes per praktijk.

Omvang zorggebruik
(van in 2021 afgesloten behandelepisodes)

 • Het gemiddeld aantal afgesloten behandelepisodes per praktijk is in 2021 sterk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.
 • De zorgomvang (aantal behandelingen en duur van de behandeling) is in 2021 iets gedaald ten opzichte van 2020, maar nog steeds hoger dan in de jaren daarvoor.
 • Patiënten met een chronische aandoening hebben gemiddeld bijna 5 keer zoveel behandelingen en een bijna 3 keer zo lange behandelduur als patiënten zonder chronische aandoening.

Aanmelding
(van behandelepisodes die in 2021 gestart zijn)

 • In 2021 lag het gemiddelde aantal nieuwe behandelepisodes per praktijk hoger dan in 2020.
 • In 2021 was voor bijna een derde van de patiënten de tijd tussen het begin van de klacht en het eerste bezoek aan de fysiotherapeut langer dan drie maanden.
 • In 2021 was het aantal nieuwe behandelepisodes waarbij mensen op eigen initiatief naar de fysiotherapeut gaan (DTF) bijna 71 procent.

Gezondheidsproblemen
(van behandelepisodes die in 2021 gestart zijn)

 • Het grootste deel van de top 10 aandoeningen van de nieuwe behandelepisodes betreft, net als in voorgaande jaren, spier-, pees- en fascie-aandoeningen aan de wervelkolom, schouder, knie en bekkenregio.
 • Nieuwkomer in de top 10 betreft de fysiotherapeutische herstelzorg na COVID-19.

Meetinstrumenten
(van in 2021 afgesloten behandelepisodes)

 • Bij ruim 95% van de afgeronde behandelepisodes is het gebruik van ten minste één meetinstrument tijdens de behandeling geregistreerd.
 • De ‘Patiënt Specifieke Klachten Lijst’ was het meest gebruikte meetinstrument.

Evaluatie behandeling
(van in 2021 afgesloten behandelepisodes)

 • Vergelijkbaar met voorgaande jaren, werd in 2021 de behandeling bij vier van de vijf patiënten beëindigd omdat de patiënt was uitbehandeld.
 • In 2021 werd in 89 procent van de afgesloten behandelepisodes waarin het behandelresultaat geregistreerd was, het behandeldoel bereikt.

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsVerantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.

Eerdere rapporten 'Zorg door de fysiotherapeut' - jaarcijfers en achtergrondinformatie
 • Verantwoording werkwijze vaststellen cijfers: bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.
 • Cijfers 2021: de cijfers over het zorggebruik in 2021 zijn gebaseerd op de dossiers van 750.209 patiënten die zijn behandeld in 420 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.
 • Let op: cijfers van voor 2019 met die van vanaf 2019 niet goed vergelijkbaar vanwege verschil in berekenmethode. 

Meer wetenOnderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Veldkamp, R., Meijer, W. Zorg bij de fysiotherapeut - aard en omvang. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 24-05-2023; geraadpleegd op 05-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-fysiotherapeuten