Zorg bij de logopedist - aard en omvang

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We bieden inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de logopedist in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Nivel-logopedist

LogopedistRol logopedist in de eerstelijnszorg

Logopedie is het paramedisch vakgebied dat zich richt op het diagnosticeren en behandelen van klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Een grote groep logopedisten is werkzaam in de eerstelijnszorg. Verder zijn logopedisten onder andere werkzaam in het speciaal (basis)onderwijs, de preventieve logopedie en de intramurale gezondheidszorg. Meer informatie vindt u bij het Beroepsprofiel van de Logopedist, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Wat valt op, als we alle cijfers op de onderliggende pagina's overzien:

Kernpunten logopedische zorg, 2020 en voorgaande jaren
 

Patiëntkenmerken

  • 57% van de patiënten die in 2020 een logopedist bezoekt, is van het mannelijke geslacht. 43% van de patiënten is tussen de 4 en 7 jaar oud.

Aanmelding

  • Verreweg de meeste patiënten komen in 2020 bij de logopedist terecht via een verwijzing (76%).
  • Het merendeel van hen komt via de huisarts.

Omvang zorggebruik

  • Patiënten bij de logopedist hadden in 2020 gemiddeld 15 consulten.
  • 94% van de behandelingen in 2020 betrof een reguliere behandeling logopedie.

Gezondheidsproblemen

  • Taalontwikkelingsstoornissen (43%) en articulatiestoornissen (20%) komen het meest voor. Deze percentages zijn vergelijkbaar met het jaar ervoor.

Evaluatie behandelingen

  • Bij 65% van de patiënten van wie de behandeling was afgelopen, werd de behandeling beëindigd omdat het behandeldoel bereikt was.

Doel, resultaten en kernactiviteitenBron en verantwoording cijfers logopedisten

Voor ons onderzoek maken we gebruik van de gegevens die logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons leveren. Dit betreffen praktijkhouders en logopedisten werkzaam bij een praktijkhouder. De cijfers over het zorggebruik bij logopedisten in 2020 zijn gebaseerd op de dossiers van 32.417 patiënten die zijn behandeld - in totaal - in 131 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening logopedisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Alle jaarrapporten 'Zorg door de logopedist in de eerste lijn'- cijfers en achtergrondinformatie

Meer wetenOnderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

 

Meijer, W. Zorg bij de logopedist - aard en omvang. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 21-12-2022; geraadpleegd op 23-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-logopedisten