Project
Start
januari 2019

Longmonitor

Met behulp van de Longmonitor brengen we de zorg- en leefsituatie van mensen met een longziekte in kaart, alsmede de ontwikkelingen daarin.

Vanaf 2001: Monitoring de zorg- en leefsituatie van mensen met een longziekte
De Longmonitor is een langlopend project, het is gestart in 2001. Het wordt gesubsidieerd door het Longfonds (voorheen Astmafonds). Het project Longmonitor kende door de jaren heen verschillende namen, zoals de Monitor Zorg en leefsituatie van mensen met astma of COPD en de Astma-COPD Monitor.

Methode
vragenlijst opnderzoek binnen het Panel van Mensen met een Longziekte
Voor dit doel is een representatief panel van circa 800 mensen met een medische diagnose van astma, COPD of een zeldzame longziekte beschikbaar die driemaal tot viermaal per jaar een vragenlijst invullen over hun kwaliteit van leven, participatie, zorggebruik en ervaringen met de zorg, zelfmanagement, maatschappelijke participatie en werk en inkomen.

Resultaten
Resultaten worden gerapporteerd in trendrapportages en factsheets.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Longfonds