Project
Start
januari 2019

Longmonitor 2019 - continu

Duur: jan 2019 - continu

Achtergrond
Het project Longmonitor is een langlopend project dat startte in 2001. Het project kende door de jaren heen verschillende namen, zoals de Monitor Zorg en leefsituatie van mensen met astma of COPD en de Astma-COPD Monitor. Het wordt gesubsidieerd door het Longfonds (voorheen Astmafonds).

Doel
Met behulp van de Longmonitor brengen we de zorg- en leefsituatie van mensen met een longziekte in kaart, alsmede de ontwikkelingen daarin.

Methode
Binnen het Panel van Mensen met een Longziekte wordt een vragenlijstonderzoek gedaan.
Voor dit doel is een representatief panel van circa 800 mensen met een medische diagnose van astma, COPD of een zeldzame longziekte beschikbaar die driemaal tot viermaal per jaar een vragenlijst invullen over hun kwaliteit van leven, participatie, zorggebruik en ervaringen met de zorg, zelfmanagement, maatschappelijke participatie en werk en inkomen.

Resultaten
Resultaten worden gerapporteerd in trendrapportages en factsheets.

Alle informatie over de Longmonitor bij elkaar is te vinden bij Dossier Longmonitor: https://www.nivel.nl/nl/longmonitor.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Longfonds