Project
Afgesloten
2010

Naar procesgestuurde zorg in ziekenhuizen, 2007-2010

Duur: 2007 - 2010

(Inter)nationale aandacht voor ‘kwaliteitsproblemen’ zoals lange wacht- en doorlooptijden en een slechte coördinatie van zorg, heeft ziekenhuizen bewust gemaakt van het feit dat de zorg anders georganiseerd moet worden.

In dit onderzoek wordt nagegaan of procesgestuurde concepten uitkomst bieden voor de bestaande kwaliteitsproblemen en hoe nieuwe logistieke concepten in een ziekenhuis geïntroduceerd moeten worden.

Voor dit onderzoek zijn diverse onderzoeksmethodieken toegepast waaronder een literatuur studie, een simulatiestudie en een multiple case studie.

Hoewel procesgestuurde zorg kan leiden tot verbeteringen in de kwaliteit en efficiëntie van zorg voor specifieke patiëntengroepen, kan het niet worden vastgesteld dat deze effecten op ziekenhuisniveau worden behaald. De introductie van procesgestuurde concepten moet in ieder geval vooraf gegaan worden door een analyse van de gevolgen voor het hele ziekenhuis, zodat tijdig geanticipeerd kan worden op eventuele spanningen als gevolg tegenstrijdige doelstellingen van top management, afdelingen en professionals.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
NIVEL
Universitiet Maastricht
Projectpartners
Maastricht UMC+