Publicatie

Publicatie datum

Minder zorggebruik via huisartsenpost in 2020 voor niet COVID-19-geassocieerde gezondheidsproblemen, maar niet voor ouderen.

Rijpkema, C., Ramerman, L., Bos, N., Beugel, G., Olde Hartman, T., Muris, J., Berger, M., Peters, L., Verheij, R. Minder zorggebruik via huisartsenpost in 2020 voor niet COVID-19-geassocieerde gezondheidsproblemen, maar niet voor ouderen. Utrecht: Nivel, 2021.
Download de PDF
Serie: Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenzorg: Lessen van de coronapandemie 2020.
Factsheet 1 Huisartsenzorg buiten kantooruren via de huisartsenpost.

Kernpunten:
- Tijdens het voorjaar en het najaar was het zorggebruik op de huisartsenpost voor niet COVID-19 geassocieerde gezondheidsproblemen aanzienlijk lager, in vergelijking met voor de coronapandemie. In de zomer was het zorggebruik vergelijkbaar met 2019.
- Bij ouderen (≥70 jaar) is er geen afname in het zorggebruik op de huisartsenpost voor niet COVID-19 geassocieerde gezondheidsproblemen in coronatijd van 2020.
- Er is een toename van contacten met de huisartsenpost gerelateerd aan (schouwen bij) dood / overlijden en dyspnoe / benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen voor ouderen (≥70 jaar).