Publicatie

Publicatie datum

Minder zorggebruik via huisartsenpost in 2020 voor niet COVID-19-geassocieerde gezondheidsproblemen, maar niet voor ouderen (factsheet 1 COVID-GP).

Rijpkema, C., Ramerman, L., Bos, N., Beugel, G., Olde Hartman, T., Muris, J., Berger, M., Peters, L., Verheij, R. Minder zorggebruik via huisartsenpost in 2020 voor niet COVID-19-geassocieerde gezondheidsproblemen, maar niet voor ouderen (factsheet 1 COVID-GP). Utrecht: Nivel, 2021.
Download de PDF
Serie: Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenzorg: Lessen van de coronapandemie 2020 (COVID-GP).
Factsheet 1 Huisartsenzorg buiten kantooruren via de huisartsenpost.

Kernpunten:
- Tijdens het voorjaar en het najaar was het zorggebruik op de huisartsenpost voor niet COVID-19 geassocieerde gezondheidsproblemen aanzienlijk lager, in vergelijking met voor de coronapandemie. In de zomer was het zorggebruik vergelijkbaar met 2019.
- Bij ouderen (≥70 jaar) is er geen afname in het zorggebruik op de huisartsenpost voor niet COVID-19 geassocieerde gezondheidsproblemen in coronatijd van 2020.
- Er is een toename van contacten met de huisartsenpost gerelateerd aan (schouwen bij) dood / overlijden en dyspnoe / benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen voor ouderen (≥70 jaar).