Cijfers ziekten per week - actueel: wat heerst er nu in Nederland?

Uit de Nivel Peilstations en de registraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Heerst er griep? Of COVID-19? Of hooikoorts, schurft? Het Nivel rapporteert wekelijks de gezondheidsproblemen die in de Nederlandse huisartsenpraktijken worden geregistreerd. Zo geven we een actueel beeld van heersende ziekten en aandoeningen. Hiervoor gebruiken wij informatie van de Nivel Peilstations en van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Elke woensdag: actualisering cijfers ziekten en aandoeningen
Op deze webpagina treft u aan:

 1. de online wekelijkse samenvatting met de meest opvallende ziekten en aandoeningen
 2. de actuele Nivel Surveillance Bulletins (pdf’s) met een zeer uitgebreid weekoverzicht van voorkomende ziekten en aandoeningen. (Ook de online samenvatting is in deze pdf opgenomen.)

Meer weten over de huisartsenzorg? Ga naar:

1. Samenvatting surveillance week 47 (20 - 26 november) 2023
 

Welke ziekten heersen er momenteel?

1. Pneumonie (longontsteking)

Bron: registratiedata van zo'n 400 huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (Methode Surveillance)

Wat valt op:

 • Sinds week 31 (begin augustus) komen er meer patiënten met longontsteking (pneumonie) bij de huisarts dan in eerdere jaren. Hierbij kijken we ook naar jaren voor de coronapandemie.
 • Er zijn opvallend veel kinderen en jongeren met longontsteking. In week 47 (20-26 nov) is het aantal kinderen van 5 t/m 14 jaar met longontsteking gestegen tot 130 per 100.000 kinderen. Vorig jaar waren dat er op het hoogtepunt 58 per 100.000 kinderen.
 • Ook in de groep jongeren tussen de 15 en 24 jaar zien huisartsen meer longontstekingen dan in voorgaande jaren. In week 47 nam dit aantal verder toe tot 38 per 100.000.
 • Bij jonge kinderen (0-4 jaar) stijgt het aantal longontstekingen sinds week 38 (18-24 sep), maar de cijfers zijn lager dan in de jaren voor de coronapandemie.
 • Relatief gezien komt longontsteking het meest voor bij oudere volwassenen, net als in voorgaande jaren. Wel zien we in week 47 een lichte daling van het aantal mensen van 65 jaar of ouder met longontsteking.

plaatje niet beschikbaar

2. Kinkhoest

Bron: registratiedata van zo'n 400 huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (Methode Surveillance)

Wat valt op:

 • Het aantal kinderen dat voor kinkhoest de huisarts bezocht ligt hoger dan de drie jaren ervoor.
 • Sinds week 41 is er sprake van een stijgende trend in het aantal patiënten met kinkhoest in de leeftijdsgroep 0 t/m 14 jaar.
 • In week 47 (20-26 nov) is het aantal kinderen met kinkhoest flink gestegen in vergelijking met de week ervoor.

plaatje niet beschikbaar

3. COVID-19

Bron: registratiedata van zo'n 400 huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (Methode Surveillance)

Wat valt op:

 • Er was sinds week 34 sprake van een langzaam stijgende trend in het aantal patiënten met SARS-CoV-2 (COVID-19) bij de huisarts, maar sinds week 40 is het aantal patiënten redelijk stabiel.

plaatje niet beschikbaar

4. Scabiës (schurft)

Bron: registratiedata van zo'n 400 huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (Methode Surveillance)

Huisartsen zien sinds oktober 2021 meer patiënten met scabiës (schurft) dan gebruikelijk, met name in de leeftijdsgroep 15 t/m 24 jaar. Meer informatie over schurft is te vinden op de website van RIVM.

Wat valt op:

 • Het aantal mensen dat voor scabiës de huisarts bezocht is licht gedaald en nu vergelijkbaar met het jaar 2022, maar het ligt nog steeds hoger dan in voorgaande jaren.
 • Huisartsen zien relatief veel jongeren van 15-24 jaar met scabiës. Ook in deze groep was er in week 47 sprake van een lichte daling.

plaatje niet beschikbaar

5. Influenza-achtig ziektebeeld (griepachtige klachten)

Bron: rapportages van zo'n 40 Nivel Peilstations over patiënten met influenza-achtig ziektebeeld (Methode Surveillance)

Wat valt op:

 • De Peilstations rapporteerden 44 patiënten met griepachtige klachten (influenza-achtig ziektebeeld, IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is vergelijkbaar met de week ervoor en nog steeds op het basisniveau.
 • De huisartsen zagen in week 47 relatief veel jonge kinderen (0-4 jaar) met IAZ.

plaatje niet beschikbaar


6. Respiratoire virussen (influenza, SARS-CoV-2, RSV en andere luchtwegvirussen)

Bron: virologische testuitslagen van de monsters afgenomen door 140 Nivel Peilstations (Methode Surveillance)

Wat valt op:

 • Er werden in totaal 55 monsters afgenomen: 25 bij patiënten met IAZ en 30 bij patiënten met een andere acute respiratoire infectie (ARI). 
 • Hierin werden de volgende virussen gevonden:
  • RS-virus: 8 keer (14.5%)
  • SARS-CoV-2: 7 keer (13%)
  • Rhinovirus: 5 keer (9%)
  • Influenzavirus: 2 keer (4%)
  • Parainfluenzavirussen: 1 keer (2%)
  • Seizoenscoronavirussen: 1 keer (2%)

plaatje niet beschikbaar


2. Uitgebreide weekoverzichten ziekten en aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins

Van de afgelopen 4 weken bieden we aan:

 1. het wekelijkse Nivel Surveillance Bulletin: actuele cijfers van vele ziekten en aandoeningen die huisartsen die week registreren. De cijfers zijn voorzien van beeldende duiding in de vorm van grafieken. Ook de samenvatting is hierin opgenomen.
 2. de wekelijkse Nivel Surveillance-cijfers per GGD-regio: regionale cijfers voor een selectie van voorkomende ziekten en aandoeningen.

Meest recente Nivel Surveillance Bulletin

 1. Nivel Surveillance Bulletin 2023 wk47 (pdf) dd. 29-11-2023
 2. Nivel Surveillance cijfers per GGD-regio 2023 wk47 (pdf) dd. 29-11-2023

Rapportages voorgaande drie weken​​​​​

 1. Nivel Surveillance Bulletin 2023 wk46 (pdf) dd. 22-11-2023
 2. Nivel Surveillance cijfers per GGD-regio 2023 wk46 (pdf) dd. 22-11-2023
 1. Nivel Surveillance Bulletin 2023 wk45 (pdf) dd. 15-11-2023
 2. Nivel Surveillance cijfers per GGD-regio 2023 wk45 (pdf) dd. 14-11-2023
 1. Nivel Surveillance Bulletin 2023 wk44 (pdf) dd. 8-11-2023
 2. Nivel Surveillance cijfers per GGD-regio 2023 wk44 (pdf) dd. 7-11-2023

Voorgaande Nivel Surveillance Bulletins nodig? Deze kunt u opvragen bij senior onderzoeker Mariëtte Hooiveld: m.hooiveld@nivel.nl

Wekelijkse rapportage over:

 • acute luchtweginfecties, waaronder influenza (griep), pneumonie (longontsteking), kinkhoest, COVID-19
 • gastro-intestinale infecties (buikgriep)
 • bof, mazelen
 • otitis media acuta (oorontsteking)
 • conjunctivitus (oogontsteking)
 • andere infectieziekten
 • hooikoorts
 • alle relevante aandoeningen

Op aanvraag beschikbaar:

Geïnteresseerd in cijfers gezondheidsproblemen die niet in de Nivel Surveillance Bulletins staan? Ga naar Gegevens aanvragen.

Gegevens aanvragen voor onderzoek
Gegevens aanvragen voor onderzoek

Wilt u ook gegevens uit onze registraties gebruiken voor onderzoek? Bekijk de mogelijkheden bij Informatie over gegevens aanvragen of vul direct het aanvraagformulier in.

Gegevens aanvragen voor onderzoekMeer weten?

 

Hooiveld, M., Baliatsas, C., Summeren J. van. Cijfers ziekten per week - actueel: wat heerst er nu in Nederland?. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-11-2023; geraadpleegd op 02-12-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/resultaten-van-onderzoek/actuele-cijfers-ziekten-per-week